نرم افزار حسابداري

نرم افزار حسابداري انبار


سرمايه اصلي هر شركتي اعم از توليدي، بازرگاني، كارخانه‌ها و …كالاهايشان است كه كنترل و نگهداري اين كالاها بسيار حائز اهميت است. اجناس و موجودي‌هاي انبار بايد تحت نظر و اختيار يك انباردار حاذق و هوشمند باشد. اجناس يكي از مهم‌ترين عوامل هزينه هستند و بايد طوري نگهداري شوند كه دسترسي به آنها در مواقع لزوم به آساني ميسر باشد كه اين روند با استفاده از سيستم حسابداري به طور قطع تسهيل مي‌يابد. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين يك سيستم مديريت انبار با كارايي بالا براي كنترل كليه فرايندها و جريان مواد و همچنين كليه منابع موجود در انبار است.

حسابداري انبار يا ريالي كردن به چه معناست؟

ريالي كردن انبار به معناي محاسبه قيمت تمام شده و خروج كالا از انبار است. ريالي كردن يا حسابداري انبار ارتباطي به مبلغ فروش كالا و فاكتور فروش ندارد. عدم وجود سيستم حسابداري انبار، به معناي عدم دسترسي به سود و زيان دقيق جريان خريد و فروش كالا در طي سال است. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين اين قواعد را به صورت كامل پشتيباني مي‌كند.

استفاده از نرم افزار حسابداري انبار

نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين را مي‌توان شاخه‌اي از نرم افزار حسابداري توليدي و يا نرم فزار حسابداري صنعتي دانست. اين نرم افزار به منظور كنترل و مديريت كالاهاي ورودي و خروجي در يك شركت يا سازمان توليد شده است. كنترل اطلاعات ورود و خروج كالاها و داشتن اطلاعات صحيح و به روز از موقعيت‌هاي مكاني و ميزان و مقدار كالا‌ها در انبار بسيار مهم است و بايد به آن‌ها توجه كرد. مديريت كالاهاي موجود در انبار هاي يك سازمان هميشه بخش عظيمي از سرمايه را به خود اختصاص مي‌دهد و مي‌تواند كمك بسزايي در كاهش هزينه ها و سود آوري براي سازمان باشد. نگهداري مقادير بيشتر و يا كمتر از حد مورد نياز مواد و كالا در انبار، ممكن است هزينه و يا خساراتي را بر پيكره فعاليت و عمليات سازمان وارد آورد كه گاهي جبران آن به صرف انرژي و زمان زيادي نياز دارد؛ همچنين بار مالي سنگيني را براي سازمان به وجود مي‌آورد. با استفاده از نرم افزار حسابداري انبارداري هوشمند نوين، علاوه بر ثبت كالا‌هاي ورودي و خروجي‌، شما مي‌توانيد سريال‌هاي هر كالا را كنترل و مديريت نمائيد و به اطلاعات موجودي كالاها در انبارها به‌صورت يكپارچه و صحيح دسترسي داشته باشند.

دلايلي كه شما را به استفاده از نرم افزار حسابداري انبار ترغيب مي‌كند!

انبار يكي از مهمترين و استراتژيك ‌ترين اقلام دارايي جاري در يك مجموعه به شمار مي‌رود و انبارداري يكي از اركان اداره صحيح و دقيق يك كسب و كار است و در اين ميان تفاوتي نمي‌كند كه اين كسب و كار يك فروشگاه كوچك باشد يا يك كارخانه بزرگ، براي هر كدام از آن‌ها انبارداري چه به لحاظ تعدادي و ريالي از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به تجربيات گذشته، نيازهاي حال و آينده مشتريان و اهميت كالا و انبار در كسب و كارهاي توليدي و بازرگاني و تنوع صنوف و كسب و كارهاي مختلف، در هوشمند نوين نگاه ويژه‌اي به كالا و انبار شده است. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين، با سيستم حسابداري، بازرگاني و توليد در ارتباط مستقيم است و همين طور مي‌تواند انبار ريالي و تعدادي جداگانه‌اي را در اختيار كاربر قرار دهد. فواصل موجود بين انبارها و دفاتر مجموعه‌ها، امكان كنترل موجودي كالاها به صورت آنلاين را با مشكلاتي مواجه ساخته است كه امروزه با وجود نرم افزارهاي انبارداري تا حد چشمگيري ساماندهي كالاها در شركت‌ها ميسر شده است. تعريف تمام كالاها در سيستم، كنترل ورود و خروج كالاهاي انبار، صدور حواله‌هاي گوناگون، ارتباط يكپارچه نرم افزار انبار با ساير زيرسيستم‌ها مانند حسابداري و خريد و فروش، تعيين نقطه سفارش براي تك تك كالاها، كنترل كالاها به صورت تعدادي و ريالي، گروه بندي كالا، اتصال سخت افزارهاي كاربردي به نرم افزار مانند باركد‌خوان و تهيه تمام گزارشات استاندارد مربوط به انبارداري كه در اين ماژول ارائه شده است، مي‌تواند يك انبار پيچيده و بزرگ را مكانيزه نمايد.

دلايل جايگزيني سيستم‌هاي انبارداري نسبت به روش‌هاي سنتي

اگرچه سال‌هاي سال انبارها با روش هاي سنتي مديريت مي‌شدند، اما نمي‌توان از ميزان خطاهاي ايجاد شده توسط آنها چشم پوشي كرد. روش هاي سنتي كه امكان پشتيباني از انواع باركد خوان و ثبت اسناد با باركد خوان را ندارد، نمي‌توانند از امكاناتي چون صورت گردش كالا در انبار، انبارگرداني اتوماتيك، تعيين سطح دسترسي كاربران و همچنين ثبت داده‌هاي بالا در زمينه ورود و خروج در سيستم را پشتيباني كنند. در روش هاي مدرن انبارداري با كنترل موجودي و يكپارچه شدن اطلاعات توانسته است توجه مديران بسياري را به خود جلب كند.

انتظارات مديريت از سيستم انبارداري

• تمركز يافتن بر روي كليه خريدها

• به مصرف رساندن مقرون به صرفه مواد و ملزومات

• انبار كردن تمام مواد و ملزومات به نحو دقيق و صحيح با سرپرستي و در محافظت كامل

• تعيين ميزان حداقل و حداكثر موجودي به محوي كه از آن حدود تجاوز يا كاهش ننمايد

• انجام عمليات صدور اجناس مطابق در‌خواست‌ها در اسرع وقت

مزايا و امكانات سيستم حسابداري انبار هوشمند نوين

• ارائه تعريف فرمول توليد براي هر محصول

• تعريف مواد اوليه و مقدار بكار رفته در هر واحد محصول

• امكان معرفي انبار مواد اوليه و انبار محصول براي فرمول توليد هر محصول

• امكان معرفي هزينه‌هاي هر واحد توليد به جهت محاسبات در بهاي تمام شده محصول

• امكان محاسبه و ثبت قيمت مواد اوليه هنگام ثبت رسيد توليد توسط نرم افزار انبارداري

• امكان كنترل اموال تحويل شده به هر يك از افراد داخل سازمان

• امكان معرفي كاربر با ايجاد سطح دسترسي‌هاي محدود

• تمركز يافتن كليه خريدها

• به مصرف رساندن مقرون به صرفه مواد و ملزومات

• دادن اطلاعات دقيق و صحيح به مديريت و ساير بخش‌هاي موسسه

• سيستم با داشتن اهداف از پيش تعيين شده خود مي‌تواند اطلاعات كافي به افراد تازه وارد بدهد.

• تعيين ميزان حداقل و حداكثر موجودي به محوي كه از آن حدود تجاوز يا كاهش ننمايد.

• انجام عمليات صدور اجناس مطابق در خواست‌ها در اسرع وقت

• امكان تنظيم براي جلوگيري يا عدم جلوگيري از خروج كالا بدون موجودي

• امكان مشخص نمودن دسترسي كاربران به هر يك از قسمت‌هاي نرم‌افزار

• امكان محدود كردن دسترسي انبارهاي مختلف

• امكان گزارش ريز عمليات انبار به صورت مقداري و مقداري_ريالي درهرمحدوده زماني

• امكان گزارش دهي از آخرين نرخ خريد هر كالا

• امكان گزارش دهي كاردكس تعدادي و ريالي

• ارائه گزارش صورت گردش كالا (تعدادي و ريالي) براي تمامي انبارها

• كنترل دقيق سيستم از طريق كنترل موجودي‌هاي انبار و بررسي اشكالات آن

• انبار كردن تمام مواد و ملزومات به نحو دقيق و صحيح با سرپرستي در محافظت كامل

• شناسايي و دسترسي بهتر و راحت تر به موجودي انبار، مخصوصا در موسسات با حجم موجودي‌هاي زياد و متنوع

• اطمينان خاطر براي مديران و مسئولين يخش‌ها در برابرسيستم منظم كه متكي بر اطلاعات صحيح و كافي است.

• كاهش هزينه‌هاي مصرف بدون مواد و تاثير روحي مثبت به اثر وجود نظم و آگاهي مسئولين از ميزان دقيق موجودي‌ها.

• امكان گزارش‌گيري بر اساس موجودي‌هاي تعدادي و ريالي از يك يا تمام انبارها، با امكان تفكيك گروه و دسته‌هاي كالا

• ارائه گزارشات متنوع از رويدادهاي مرتبط با گردش كالا (به تفكيك انبار،كالا و طرف حساب، در بازه زماني دلخواه)

 

نرم افزار حسابداري انبار، يك سيستم نرم افزاري براي رديابي سطوح موجودي، سفارشات و توزيع بهينه كالاها براي عمده فروشي يا خرده فروشي است. همچنين مي‌تواند در صنعت توليد براي ايجاد سفارش‌كار، قبض مواد و ساير اسناد مربوط به توليد استفاده شود. شركت‌ها از سيستم حسابداري انبار براي جلوگيري از اضافه برداشت و اطلاع از موجودي محصولات استفاده مي‌‌كنند. اين نرم افزار ابزاري براي سازماندهي داده‌هاي موجودي است و سازمان ها را قادر مي سازد تا به طور مؤثر بر انبارهاي خود نظارت داشته باشند. مديريت دائمي روي كالاهاي موجود در انبار‌ها، موجب افزايش سرعت ارائه خدمات به مشتريان مي‌شود و مشكلات موجود در سيستم هاي سنتي و دستي را از بين مي‌برد.

منبع:

https://www.hnovin.com/ac/stock-accounting-software/

 

#نرم_افزار_حسابداري_انبار #سيستم_انبارداري #نرم افزار_حسابداري_هوشمندنوين

 


برچسب: نرم افزار حسابداري انبار،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۱۹:۴۵ توسط:رويا واحدي موضوع:

نرم افزار حسابداري رستوران


شايد حس كنيد حسابداري رستوران پيچيده‌تر و سخت‌تر از حسابداري يك فروشگاه يا مغازه است. اين باور ناشي از آن است كه حسابداري رستوراني داراي بخشي از حسابداري توليد، نگهداري و قيمت تمام شده كه به اختصار حسابداري صنعتي مي‌نامند. نرم افزار حسابداري رستوراني هوشمند نوين با هدف ارائه راهكارهاي هوشمندانه و نوين، اقدام به توليد نرم افزاري به منظور مديريت رستوران‌ها و بهبود در روند ثبت و سفارش رستوران‌ها كرده است. شركت نرم افزار حسابداري هوشمند نوين با شناخت دقيق و صحيح از نيازهاي شما در بازار و به كارگيري آن در توليد محصولات، نرم افزارهاي مديريت رستوران را بعنوان بهترين و كارآمدترين راه حل مديريت رستوران ارائه كرده است.

چرا استفاده از نرم افزار حسابداري مخصوص رستوران توصيه مي‌شود؟

شخصي كه سمت حسابداري رستوران را دارد بايد با مفاهيم انبار، مواد اوليه و محاسبه هزينه‌ها بر روي تك تك محصولات رستوران آشنا باشد و با توجه به تمامي ريزه‌كاري‌هاي اين حرفه، محاسبه قيمت تمام شده براي حسابداران كاري بسيار دشوار است.

نرم افزار حسابداري ويژه رستوران براي سهولت عملكرد كاربران اين صنف و دسترسي آن‌ها به منوها طراحي شده است. اين نرم افزار تمامي خريد و فروش، عمليات حسابداري، انبارداري، چك و بانك را انجام مي‌دهد.

نرم افزار حسابداري رستوران تشابه زيادي با نرم افزار حسابداري فروشگاهي هوشمند نوين دارد با اين تفاوت كه اين نرم افزار به منظور استفاده در محيط رستوران‌ها تهيه شده است، حال آنكه اين برنامه مي‌تواند به رستوران‌هاي كوچك و بزرگ، كترينگ، كافي شاپ و آشپزخانه‌ها كمك زيادي كند.

چگونه يك نرم افزار حسابداري رستوران مناسب كسب و كارتان انتخاب كنيد؟

با رقابتي شدن حوزه رستوران و رستوران‌داري، اينگونه كسب و كارهاي مشابه به چيزهايي فراتر از درست كردن غذا و پخت و پز نياز دارند. اينكه بتوانيد يك طرح خوب و يك پلن دقيق و منظم براي انجام برنامه‌هاي خود داشته باشيد مي‌تواند نقش موثري در رونق كسب و كارتان داشته باشد. رستوران‌داران بايد همواره نگاهي به ليست درآمدهاي رستوران و هزينه‌هاي خود بياندازند تا اين توانايي را داشته باشند كه آگاهانه داده‌هاي مالي را بررسي كنند و براي آنها تصميم‌گيري نمايند. براي اينكه رستوراني كه با سرمايه‌هاي كم يا زياد خود مي‌سازيد در آينده موفق شود و با مشكلات مختلف روبرو نشود، بهتر است از نرم افزار مناسب رستوران استفاده نماييد.


نسخه رستوراني نرم افزار حسابداري هوشمند نوين

نسخه رستوراني نرم افزار حسابداري هوشمند نوين

نسخه رستوراني نرم افزار حسابداري هوشمند نوين

نسخه رستوراني نرم افزار حسابداري هوشمند نوين، كاملا منطبق بر نيازهاي رستوران ها طراحي شده است. سرعت بسيار بالا، رابط كاربري گرافيكي و مبتني بر رنگ بندي، قابليت انتقال مبلغ به كارتخوان بانكي، قابليت اتصال به كالر آي دي و شناسايي مشتري تماس گيرنده از شماره تلفن، ايجاد اشتراك براي مشتريان، اتصال به چندين چاپگر در آشپزخانه ها، پيشخوان و صندوق تنها بخشي از امكانات جامع نرم افزار اتوماسيون رستوران هوشمندنوين مي باشد. در نرم افزار حسابداري رستوراني نوين، قادر به ثبت تمام عمليات مالي نيز خواهيد بود. ثبت اسناد دريافت-پرداخت، تعريف حساب هاي بانكي و دسته چك ها، اسناد دريافتني، اسناد پرداختني و ساير عمليات مربوط به امور مالي، در نرم افزار رستوران و كافي شاپ هوشمند نوين به ساده ترين شكل ممكن قابل ثبت است.

ويژگي هاي يك نرم افزار حسابداري رستوراني خوب

  • هم قدم در راستاي خدمات رستوراني

شركت هوشمند نوين در تلاش بوده است تا با بكارگيري جديدترين تكنولوژي‌هاي روز دنيا در حوزه برنامه نويسي، نرم‌ افزار مناسب رستوران خود را كارآمد و مورد نياز صنعت رستوران ارائه نمايد.

  • يكپارچگي اطلاعات مديريت

هوشمند نوين همواره تلاش نموده است تا با يكپارچه سازي مديريت فروش سيستم‌هاي خود، نيازمندي‌هاي مديران رستوران‌هاي زنجيره اي را برطرف نمايد.

  • جامع بودن گزارشات

شركت هوشمند نوين همواره در تلاش است تا مطابق با نياز مديران گزارشات جامعي از قسمت‌هاي مختلف رستوران اعم از انبار، فروش، و حسابداري در مجموعه نرم افزار رستوران خود ارائه نمايد.

  • پشتيباني در تمامي روزهاي هفته

ما تلاش نموده ايم تا با استقرار و اعزام كارشناس پشتيباني حتي در روزهاي تعطيل بصورت تلفني و حضوري همواره حامي مشتريان عزيز باشيم. شركت نرم افزاري هوشمند نوين در تلاش است تا با پيگيري و پشتيباني كارشناسان حاذق خود، همواره حامي مشتريان عزيز و گرامي باشد؛ چرا كه، ارائه خدمات پس از فروش با سرعت و كيفيت خوب، يكي از اساسي ترين نيازهاي مشتريان محسوب مي‌شود. رضايت شما موجب مي‌شود تا ما بتوانيم به هدف خود، كه رضايتمندي مشتريان است، برسيم و از سيستم حسابداري ما به عنوان بهترين نرم افزار حسابداري ياد شود.

  • استفاده آسان

نصب و استفاده از نرم افزار بايد آسان و كاربر پسند باشد. اين ها بخش كوچكي از ويژگي هاي يك نرم افزار حسابداري خوب بود.در ادامه به امكانات قابل توجه اين نرم افزار اشاره مي‌كنيم.

امكانات نرم افزار حسابداري رستوراني

• ثبت خريد مواد اوليه

• گروه بندي مواد غذايي

• امكان تعريف وگروه بندي مشتركين رستوران

• قابليت تعريف منوي غذا

• ثبت فاكتورفروش سريع جهت ارائه خدمات با سرعت بالا

• ثبت پيك ارسال غذا در فاكتور و نحوه دريافت مبلغ

• امكان مجوز فروش براي روز و ساعت خاص

• تعريف غذاي روزانه و ويژه

• جابجايي گروه كالاها به صورت حركتي

• قرار گيري گروه كالاها در هرجايي از صفحه نمايش

• اختصاص رنگ و شكل مجزا به هر يك از گروه‌هاي كالايي

• امكان قابليت پرداخت بدون كارت در نمايشگر دوم

• تعريف درآمد و هزينه

• گزارش لحظه اي موجودي انبار

• حواله‌هاي پرداختي و دريافتي

• ثبت چك‌هاي دريافتي و پرداختي

• گزارش دهي كاركرد كاربران، گزارش سابقه ثبت كليه عمليات توسط كاربران

• محاسبه موجودي آينده و موجودي ميانگين ماهانه بانك‌ها

• صورت سود و زيان

• محاسبه و نمايش سود در فاكتور فروش، نمايش سابقه فروش يك كالا به يك شخص در فاكتور

• ترازنامه پايان دوره

چه مواردي در انتخاب يك نرم افزار حسابداري رستوراني براي شما از اهميت ويژه اي برخوردار است؟ يك نرم افزار خوب چه ويژگي‌‌هايي بايد داشته باشد؟ تحقيق و يافتن يك نرم افزار حسابداري ويژه رستوران ممكن است كار كسل كننده و سختي به نظر برسد اما با انتخاب درست مي‌توان در زمان، كار و هزينه‌ها صرفه‌جويي كرد. پس براي انتخاب يك نرم افزار رستوراني بايد وقت گذاشت و از تجربيات ديگر افرادي كه در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند استفاده كرد. يك نرم افزاري حسابداري كه مناسب كسب و كار همكاران و صاحبان رستوران‌ها است لزوما مناسب رستوران شما نيست. مشاوره گرفتن از شركتي معتبر كه پشتيباني خوبي از نرم افزارهاي حسابداري داشته هميشه بهتر از انتخاب‌هاي از روي احساس و يا با اطلاعات محدود است.

منبع:

https://www.hnovin.com/ac/restaurant-accounting-software/

 


برچسب: نرم افزار حسابداري رستوراني،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۴۰:۰۹ توسط:رويا واحدي موضوع:

نيم نگاهي به ساختار نرم افزار حسابداري هوشمند نوين


امروزه نرم افزار حسابداري به يك نيازهاي اساسي براي همه مشاغل تبديل شده است. صاحبان مشاغل به اين نتيجه رسيده‌اند كه مديريت مالي به صورت دستي به آن‌ها ‌در دستيابي به نتايج مورد انتظار كمك نمي‌كند. در بسياري از موارد مديريت مالي‌‌،‌ ‌‌كه قرار بوده بتواند به شركت‌ها ‌كمك كند تا بودجه خود را با مديريت بيشتري اداره كنند‌‌،‌ ‌‌به يكي از دلايل ضرر مالي تبديل شده است. قبل از يادگيري در مورد اهميت نرم‌افزار حسابداري براي مشاغل‌‌،‌ ‌‌ابتدا بايد درك كنيد كه مديريت حسابداري چيست!؟ مديريت حسابداري به يك برنامه استراتژيك‌‌،‌ ‌‌سازماندهي شده و كنترل‌كننده فرآيندهاي مالي در درون يك سازمان يا شركت اشاره دارد. مديريت حسابداري براي اطمينان از گردش پايدار پول توسط هر كاري ضروري است. مدير حسابداري مسئول برآورد نياز سرمايه و تعيين ساختار آن‌‌،‌ ‌‌ايجاد فرصت‌هاي ‌‌‌سرمايه‌گذاري‌‌،‌ ‌‌ايجاد سياست‌هاي ‌‌‌مالي‌‌،‌ ‌‌كمك به تصميم‌گيري‌هاي ‌‌‌مالي و غيره است.

اهداف مديريت مالي خود بهينه سازي سود‌‌،‌ ‌‌اطمينان از ماندگاري تجارت‌‌،‌ ‌‌حفظ جريان مناسب وجه نقد‌‌،‌ ‌‌به حداقل رساندن هزينه‌هاي ‌‌‌اضافي و به حداكثر رساندن سود حاصل از كسب وكار است. بدون مديريت صحيح مالي‌‌،‌ ‌‌رسيدن به چشم‌اندازهاي مورد نظر مشاغل دشوار بوده و مي‌تواند با ضررهايي روبرو شود كه منجر به ورشكستگي مي‌شود. سيستم‌هاي ‌‌‌حسابداري‌،‌ ‌براي مديريت حساب‌ها ‌و ساده كردن عمليات مالي در سازمان‌ها ‌طراحي شده است. امروزه بسياري از مشاغل شروع به استفاده از سيستم‌هاي ‌‌‌حسابداري كرده‌اند. اين نرم‌افزار به صاحبان مشاغل اجازه مي‌دهد تا معاملات مالي را رديابي كنند و گزارش‌هاي ‌‌‌مالي مختلفي را توليد كنند.

قبل از توليد برنامه‌هاي ‌‌‌حسابداري‌،‌ ‌با استفاده از دفترهاي حسابداري و حسابرسي‌،‌ ‌معاملات و كارهاي مالي را به صورت دستي انجام مي‌دادند؛ گزارشات حاصل از آن‌ها ‌اساساً غير علمي و داراي خطاهاي محاسباتي زيادي بود‌‌،‌ ‌‌زيرا مديران حسابداري مجبور بودند ورودي‌ها ‌را به صورت دستي ثبت و بررسي كنند. سيستم‌هاي ‌‌‌حسابداري به طور خودكار اين وظايف را آسان نموده‌،‌ ‌هزينه‌هاي ‌‌‌حسابداري را كاهش دادند و تصميم‌گيري‌هاي ‌‌‌مالي بهتري را‌،‌ ‌از طريق گزارش‌گيري‌هاي ‌‌‌صحيح و اصولي امكان پذير كردند. براي متخصصان حسابداري‌،‌ ‌نرم افزار حسابداري‌،‌ ‌دارايي با ارزش شركت است كه به طور قابل توجهي به بهبود بهره‌وري بخش مالي كمك مي‌كند.

 

افزايش بهره‌وري و نرم افزار حسابداري خدماتي

امروزه و با تخصصي شدن امور‌،‌ ‌كسب و كارها جلوه اي پيشرفته به خود گرفته و به سرعت در راستاي تكنولوژي پيش مي‌روند. تيم توليد نرم‌افزار حسابداري هوشمند نوين‌،‌ ‌پس از بررسي گسترده نيازهاي مشتريان در زمينه‌‌ها و صنوف شغلي متفاوت‌،‌ ‌اقدام به ايجاد راهكارهاي جامعي در قالب ارائه نرم افزارهاي حسابداري تخصصي‌،‌ ‌ويژه مشاغل مختلف نموده است. اين راهكارها براي مشاغل خدماتي اعم از خدمات در كلينيك‌‌‌هاي ‌پزشكي‌،‌ ‌شركت و سازمان‌هاي ‌فعال در صنعت حمل ونقل‌،‌ ‌موسسات حسابداري‌،‌ ‌شركت‌‌‌هاي ‌فعال در حوزه ارتباطات‌،‌ ‌شركت‌‌‌هاي ‌خدمات نظافتي و … بوده و با افتخار به صورت پكيج‌‌‌هاي ‌نرم‌افزار حسابداري خدماتي به بازار عرضه شده است.

بخش عمده اي از داده‌‌‌هاي ‌ثبت شده در سيستم‌‌‌هاي ‌حسابداري خدماتي‌،‌ ‌محاسبات مرتبط با خريد و فروش و خدمات ارائه شده در پروژه‌‌‌هاي ‌مختلف است. در شركت‌‌‌هاي ‌خدماتي‌،‌ ‌اغلب در حين ارائه خدمات‌،‌ ‌كالاهايي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي مديريت اين مسائل در سيستم‌‌‌هاي ‌حسابداري هوشمند نوين‌،‌ ‌امكان صدور فاكتورهاي فروش تركيبي به صورت كالا و خدمات نيز وجود دارد؛ همچنين امكان ثبت و گزارش‌گيري از تراكنش‌‌‌هاي ‌مالي نيز در اين نرم افزار وجود دارد. با استفاده از برنامه‌‌‌هاي ‌حسابداري‌،‌ ‌شما بايد بتوانيد اطلاعات حساب‌‌‌هاي ‌بانكي از جمله چك‌‌ها و. .. را در سيستم ثبت نموده و به به صورت يكپارچه تمامي اسناد را مديريت نماييد.

ثبت مرحله به مرحله اسناد‌،‌ ‌از مهم‌ترين قابليت‌هاي ‌نرم‌افزار حسابداري مناسب مشاغل خدماتي است. با استفاده از اين سيستم تمامي ريز تراكنش‌‌ها‌‌‌،‌ ‌تنخواه‌‌ها و داده‌‌‌هاي ‌مالي جز به جز در اختيار شما قرار دارد و با گزارشات دقيق داده‌‌ها‌‌‌،‌ ‌هيچ عملكرد مالي از نگاه مديريت پنهان نمي‌ماند. هدف اصلي مشاغل خدماتي ارائه خدمات و دريافت و پرداخت وجه به صورت كامل يا جزئي است. ثبت معاملات بعضي اوقات به صورت نقدي (هنگام دريافت ثبت مي‌شود) يا به صورت اعتباري انجام مي‌شود‌،‌ ‌بدين معني كه در زمان ارائه‌،‌ ‌خدمات بعدي رزرو شده است و وجوه مربوط نيز در دوره‌‌‌هاي ‌بعدي دريافت مي‌شود. اين تراكنش‌‌ها‌‌ و صورت حساب‌‌ها‌‌ در نرم افزار حسابداري خدماتي به سادگي قابل ثبت است.

اين سيستم‌ها ‌با سرعت بخشيدن به كارهاي مختلف‌‌،‌ ‌‌بازده كلي خدمات را افزايش مي‌دهند. به عنوان مثال‌‌،‌ ‌‌چنين سيستم‌هايي به جمع‌آوري خودكار داده‌ها‌‌،‌ ‌‌انجام محاسبات مهم بدون خطا و ايجاد سوابق براي شركت‌ها ‌كمك مي‌كنند. اين فعاليت‌ها ‌باعث صرفه‌جويي در وقت و افزايش بهره‌وري مي‌شود.‌ ‌

مديريت آسان رويدادهاي ‌‌‌مالي با نرم افزار حسابداري بازرگاني

سيستم‌هاي ‌‌‌حسابداري‌،‌ ‌مديريت رويداد‌هاي ‌‌‌مالي و انجام وظايف مالي را‌،‌ ‌به طور صحيح و سريع براي صاحبان مشاغل فراهم مي‌كند. بدون كمك نرم افزار حسابداري‌‌،‌ ‌‌صاحبان مشاغل يا مديران حسابداري مجبورند وقت زيادي را صرف ايجاد گزارش‌هاي ‌‌‌مالي و ساير اسناد و يا تطبيق حساب‌ها ‌و صورت‌هاي ‌‌‌بانكي كنند. اين نرم افزار تا حد زيادي به آنها كمك مي‌كند تا ديد كاملي به سلامت مالي شركت خود داشته باشند و بتوانند تصميمات درست تري براي رسيدن به اهداف پيش رو بگيرند. اما اين‌ ‌برنامه‌ها ‌جايگزين نقش مديران حسابداري در سازماندهي امور مالي شركت نمي شود‌‌،‌ ‌‌بلكه در عوض مانند دستياري با دقت و سريع ‌، ‌باعث افزايش بهره وري آن‌ها ‌مي‌شود.

سيستم‌هاي ‌‌‌حسابداري بازرگاني مختلف نقاط قوت و ضعف خود را دارند‌‌،‌ ‌‌اما برخي از ويژگي‌هاي ‌‌‌اصلي وجود دارد كه نرم افزارهاي حسابداري كامل و پيشرفته بايد از آن برخوردار باشند. در اينجا برخي از آنها ذكر شده است:

پيش‌بيني مالي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي ‌‌‌نرم افزار حسابداري است. مطمئناً همه مديران مي‌خواهند درآمد و هزينه‌هاي ‌‌‌خود را درست ارزيابي كنند. ابزارهاي پيش‌بيني و گزارشات به آنها كمك مي‌كنند تا امور را به صورت صحيح كنترل كنند‌،‌ ‌هزينه‌هاي ‌‌‌غيرضروري را حذف كرده و سود خود را بهينه كنند.
برنامه‌هاي ‌‌‌حسابداري پيشرفته به صاحبان مشاغل اجازه مي‌دهد انواع قبوض و فاكتورها را ايجاد‌،‌ ‌ثبت‌،‌ ‌مديريت و ارسال كنند. در نرم افزار حسابداري بازرگاني‌،‌ ‌فاكتورها به همراه جزئيات منحصر به فرد تجارت‌،‌ ‌قابل تنظيم هستند.
سيستم‌هاي ‌‌‌حسابداري به شما امكان مي‌دهند گزارش‌هاي ‌‌‌درآمد‌‌،‌ ‌‌ترازنامه‌،‌ ‌جريان وجوه ‌، ‌سود و زيان و غيره را تهيه كنيد؛ همچنين مي‌توانيد آنها را در قالب‌هاي ‌‌‌مختلفي مانند جداول‌‌،‌ ‌‌نمودارها و گزارشات مختلف‌ ‌ايجاد كنيد.
با يك سيستم حسابداري پيشرفته‌،‌ ‌حتي مي‌توانيد استهلاك دارايي را بطور خودكار و دقيق محاسبه كنيد. استهلاك دارايي‌ها ‌با استفاده از روش‌هاي ‌‌‌مختلفي مطابق با سياست‌هاي ‌‌‌شركت شما و همچنين استانداردهاي مالياتي و حسابداري قابل اجرا قابل محاسبه است.

با نرم افزار حسابداري فروشگاهي به آساني موجودي‌هايتان را رديابي كنيد!

مهم نيست كه فروشگاه شما‌،‌ ‌فروشگاهي كوچك است يا بزرگ و چه محصولاتي را در آن مي‌فروشيد‌،‌ ‌اگر موجودي زيادي از محصولات را در اختيار داشته باشيد‌،‌ ‌قطعاً به يك سيستم نرم‌افزار حسابداري فروشگاهي براي خودكار كردن روند كسب و كارتان احتياج داريد. خودكار كردن مديريت و محاسبات مالي كسب وكارتان‌،‌ ‌به شما كمك مي‌كند تا در زمان صرفه جويي كنيد‌،‌ ‌در نتيجه مي‌توانيد بيشتر و بهتر بر روي توسعه تجارت خود تمركز كنيد؛ همچنين‌،‌ ‌مي‌توانيد هزينه‌هاي ‌‌‌اضافي را كاهش دهيد. در صورت انجام دستي محاسبات مالي‌،‌ ‌تهيه گزارشات و رديابي موجودي ها؛ زمان‌،‌ ‌تلاش و هزينه زيادي را مي‌طلبد. صورتحساب‌هاي ‌‌‌دستي مستعد خطاي انساني است كه گاهاً با محاسبات يا پرداخت نادرست به پايان مي‌رسد. اگر محصول يا خدمات ارائه شده به موقع پرداخت نشود يا فاكتورها‌ ‌اشتباه صادر شوند مي‌تواند مشكلات زيادي را در كسب وكارتان به وجود آورد.

امروزه بيشتر مراحل خريد و فروش به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود. گزينه‌هاي ‌‌‌پرداخت مختلفي نيز در درون نرم افزارهاي حسابداري فروشگاهي وجود دارد. انتقال وجه از طريق دستگاه‌هاي ‌‌‌پوز و پرداخت از طريق درگاه‌هاي ‌‌‌آنلاين فناوري هايي است كه بطور گسترده توسط مديران مورد استفاده قرار مي‌گيرد.نرم افزار‌هاي ‌‌‌فروشگاهي‌،‌ ‌صورتحساب‌ها‌ ‌را براي هر محصول يا خدمات ارائه شده به صورت خودكار ثبت مي‌كند. اين نرم افزار خدمات يا محصولات را به همراه قيمت‌هاي ‌‌‌آن‌ها ‌ليست مي‌كند و سپس فاكتور را براي مشتريان خود ارسال مي‌كند. بعد از ارائه كالا به دست مشتري‌،‌ ‌نرم افزار به صورت خودكار فاكتور فروش ۸ سانتي را ايجاد مي‌كند؛ بنابراين‌،‌ ‌فاكتور سريع ايجاد مي‌شود و امكان فراموشي چاپ آن و ثبت در سيستم اتفاق نمي افتد. شما مي‌توانيد ظاهر برگه فاكتور خود را به گونه اي سفارشي كنيد كه مشاهده آن حرفه‌اي تر و جالب‌تر شود‌،‌ ‌همچنين مي‌توانيد به راحتي آرم شركت خود را نيز اضافه كنيد. انتخاب يك نرم افزار حسابداري فروشگاهي خوب‌،‌ ‌مي‌تواند در صورت اجراي صحيح به شما در افزايش درآمد شغليتان كمك كند؛ همچنين‌،‌ ‌مي‌تواند به راحتي جريان نقدي شركت را مديريت كرده و گزارشات جامعي را ارائه دهد.


document financial accounting on office accountant desk

بازار پر رقابت نرم افزار حسابداري پيمانكاري

شركت‌هاي ‌‌‌صنعت پيمانكاري بايد بتوانند خود را در يك بازار رقابتي و چالش برانگيز ثابت كنند كه در آن‌،‌ ‌استفاده از منابع مادي و انعطاف پذيري بالايي در مديريت پروژه بسيار مهم است.

رقابت شديد و نياز به نوآوري‌،‌ ‌مستلزم آن است كه پيمانكاران از ابزارهاي پيشرفته تجاري‌،‌ ‌كه آنان را قادر به ساده سازي فرآيندهاي ساخت و ساز پيچيده و منحصر به فرد مي‌كند‌،‌ ‌استفاده كنند. نرم افزار پيمانكاري انواع راه حل‌هاي ‌‌‌يكپارچه را ارائه مي‌دهد كه با ديدي همه جانبه‌،‌ ‌از برنامه‌ريزي و كنترل پروژه گرفته تا برآورد هزينه‌،‌ ‌به شما كمك مي‌كند. پيمانكاران به دليل عدم تكميل به موقع پروژه ها‌،‌ ‌مي‌توانند متحمل خسارات سنگين در قالب هزينه‌هاي ‌‌‌كار و از دست دادن مشتري شوند.

تأخير در تحويل پروژه به دليل عدم برنامه ريزي‌،‌ ‌نشان دهنده ضعف شركت است. برنامه ريزي براي مواد اوليه مورد نياز‌،‌ ‌استفاده موثر از نيروي كار‌‌،‌ ‌‌زمان بندي پروژه‌ها ‌و … براي جهت يابي مناسب منابع ضروري است كه با استفاده از نرم افزارهاي حسابداري پيمانكاري هوشمند نوين‌،‌ ‌به سادگي مي‌توانيد با خودكار سازي محاسبات و مسائل مرتبط با داده‌هاي ‌‌‌مالي به ديگر نيازهاي خود بپردازيد. نرم افزار حسابداري پيمانكاري همچنين به پيمانكاران اين‌ ‌امكان را مي‌دهد تا دريابند كه از هر پروژه چقدر درآمد يا چقدر ضرر و سود دارند. به اين ترتيب‌،‌ ‌آنها قادر خواهند بود تا زمان و هزينه‌هاي ‌‌‌استفاده شده براي پروژه‌هاي ‌‌‌آينده را مديريت كنند.

اكثر شركت‌هاي ‌‌‌پيمانكاري با مشتريان خود به صورت قراردادي كار مي‌كنند. شركت‌هاي ‌‌‌بزرگ تر به طور همزمان با بيش از يك مشتري و روي چندين پروژه به صورت همزمان كار مي‌كنند؛ به همين دليل‌،‌ ‌تبادل اطلاعات‌،‌ ‌ثبت اسناد و داده‌هاي ‌‌‌پروژه‌ها ‌و‌ ‌قراردادهاي مختلف در اين شركت ها‌،‌ ‌ممكن است چالش بيشتري ايجاد كند.

مديريت و جمع‌آوري داده‌هاي ‌‌‌هر پروژه‌،‌ ‌در قالب‌‌،‌ ‌‌فايلExcel ، Word يا ارائه پاورپوينت بسيار ناكارآمد و غير‌ عملي است. نرم افزارهاي حسابداري‌‌،‌ ‌‌داده‌ها ‌را به صورت اتوماتيك در اتوماسيون ثبت و از طريق منابع و فايروال‌هايي كه از امنيت داده پشتيباني مي‌كنند‌،‌ ‌گزارشات كلي از روند كار را به كارفرمايان ارائه مي‌دهند. پيمانكاران همچنين مي‌توانند محدوديت هايي در داده‌هاي ‌‌‌خود ارائه دهند.

يك سيستم متمركز‌،‌ ‌با ارائه يك ديدگاه جامع از يك موقعيت خاص‌،‌ ‌قبل از تصميم‌گيري به بهبود كارآيي مشاغل كمك مي‌كند. به عنوان مثال‌،‌ ‌قبل از سفارش خريد براي مواد اوليه يك محصول‌،‌ ‌گزارش سوددهي و بازدهي از فروش آن كالا بايد مورد بررسي قرار گيرد. گزارشات كامل از طريق نرم افزار به مدير پروژه ارائه مي‌شود و از اين طريق در صورت تاييد نهايي‌،‌ ‌مدير خريد سفارش خريد را ايجاد مي‌كند.

 

نرم افزار حسابداري توليدي مديريت موجودي

اگر شركت خود را به تازگي راه اندازي نموده ايد‌،‌ ‌مديريت داده‌ها ‌و دارايي هايتان به صورت دستي‌،‌ ‌ممكن است در ظاهر مشكلي نداشته باشد؛ اما با اين حال‌،‌ ‌با گذشت زمان و با رونق كسب و كارتان‌،‌ ‌داده‌هاي ‌‌‌مالي افزايش يافته و ازدياد فاكتورها و صورتحساب ها‌،‌ ‌شما را سر در گم خواهند كرد.

هر ساله كسب وكارها هزينه‌هاي را براي جايگزين كردن يا اضافه كردن دارايي‌هاي ‌‌بيش از نياز متحمل مي‌شوند. اين‌ ‌اتفاق اغلب زماني اتفاق مي‌افتد كه اسناد موجودي گمشده‌،‌ ‌آسيب ديده و يا ثبت نشده است تا بتوانيد آن‌ها ‌را بررسي نماييد. با كمك نرم افزار حسابداري مناسب كسب وكارهاي توليدي‌،‌ ‌مي‌توانيد تعيين كنيد كه چه موقع بايد مواد اوليه جديد را خريداري كنيد و يا از خريدهاي اضافي امتناع كنيد‌،‌ ‌زيرا دسترسي به موجودي‌ها ‌و انبار برايتان فراهم است.

نرم افزارحسابداري توليدي مي‌تواند موجودي را مديريت كند‌،‌ ‌به اين معني كه محصولات را رديابي مي‌كند و هر زمان كه به يك آستانه خاص برسد‌،‌ ‌آلارم مي‌دهند. اين روش‌‌،‌ ‌‌به سازمان‌ها ‌كمك مي‌كند تا سرمايه زيادي را در خريد موجودي هدر ندهند.

 

منبع: 

https://rooziato.com/1399267592/نيم-نگاهي-به-ساختار-نرم-افزار-حسابداري/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۴۱:۲۳ توسط:رويا واحدي موضوع:

مديريتي هوشمندانه‌تر با نرم افزار حسابداري فروشگاهي


مديريتي هوشمندانه‌تر با نرم افزار حسابداري فروشگاهي

شيوع COVID-19 در حال حاضر تأثير مالي قابل توجهي در بخش هاي مختلف زندگي ما داشته است؛ از اوقات فراغت و مهمان نوازي گرفته تا كسب و كارها و مشاغل، همگي به نوعي با اين بيماري درست و پنجه نرم مي‌كنند. در چند ماه گذشته، ما شاهد تغييرات قابل توجهي در كسب‌و‌كارهايمان بوده‌ايم. با استفاده از راه حل‎‌هاي حسابداري مي‌توان كنترل بيشتري در امور مالي و برنامه‌ريزي داشته باشيم.

سيستم‌‌‌هاي حسابداري به منظور طبقه بندي و انجام محاسبات پيچيده مالي به صورت ساده و همچنين اتوماتيك كردن بسياري از عمليات و پروسه‌‌‌هاي مالي طراحي و ارائه شده اند. شركت نرم افزاري هوشمند نوين، در سال‌‌‌هاي نخست عرضه نرم افزار‌‌‌هاي حسابداري در ايران، يعني از سال ۱۳۷۰ به عنوان يكي از شركت‌هاي پيشرو و تخصصي در زمينه توليد نرم‌ افزار‌‌‌هاي حسابداري شروع به فعاليت كرد.

شركت هوشمند نوين با سابقه‌‌اي قريب به سه دهه فعاليت در زمينه توليد انواع سيستم‌هاي حسابداري، درصدد اين بوده است تا بتواند بخش وسيعي از نيازهاي حسابداران و كسب و كارها را برطرف نمايد. نرم افزارهاي جامع حسابداري هوشمند‌ نوين، با ارائه راهكارها و ماژول‌‌‌هاي مختلف حسابداري، به شما در انجام محاسبات سريع و بي خطا كمك كرده و موجب مي‌گردد عملكرد بهتري را در مدت زمان كوتاه تري داشته باشيد. سعي ما همواره بر اين بوده است تا با ايجاد قابليت‌‌‌هاي متفاوت و اثر بخش در نرم افزار، بتوانيم نقشي در

پيشرفت كسب و كار شما داشته باشيم. نرم افزارهاي حسابداري يكپارچه هوشمند نوين، براي سهولت در كاركرد مشتريان خود، كسب و كار‌‌ها‌‌ را طبقه بندي كرده و اقدام به نوشتن نرم افزارهاي تخصصي جداگانه، متناسب با نياز مشتريان در زمينه‌‌‌هاي شغلي متفاوت نموده است. از ميان اين سيستم‌‌ها‌‌ مي‌توان به نرم افزار حسابداري فروشگاهي ، رستوراني، ارزي، شركتي، استارتاپي، پيمانكاري و ديگر موارد اشاره كرد.

جامع بودن نرم افزار از اين رو كه تمامي زير شاخه‌‌‌هاي حسابداري اعم از حسابداري مالي، حسابداري حقوق و دستمزد، حسابداري انبار، حسابداري دريافت و پرداخت و هم چنين حسابداري فروش و غيره در قالب يك سيستم حسابداري گنجانده شده باشد و تمامي ديتاهاي وارد شده در زيرشاخه‌‌‌هاي مختلف بتوانند با هم در ارتباط باشند و به نوعي همديگر را كاور كنند و بسته به نياز حسابدار هر كدام از زيرشاخه را بتواند فعال يا غير فعال كند. و آينده نگري هم داشته باشد كه اگر نياز به يك زيرشاخه داشته باشد بتواند آن را درون خود نرم افزار فعالسازي كند.

يكي از موارد فوق العاده مهم در بحث حسابداري مربوط به خروجي گرفتن و يا گزارشگيري حرفه اي و قابل درك براي عموم مي‌باشد يعني اگر شركتي اقدام به استخدام نيروي حسابدار مي‌كند صرفا جهت گزارشگيري مي‌باشد.اين گزارشات در مرحله اول براي مدير عامل مفيد است ، از اين جهت كه مي‌خواهد آناليز كند كه شركت سودهي يا زيان دارد حساب شركت‌‌‌هاي طرف قرارداد چقدر ميزان است چه ميزان طلبكار و چه ميزان بدهكار مي‌باشند.در مرحله دوم گزارشات حسابداري براي سهامداران شركت مفيد بوده  و وضعيت مالي يك شركت را در طول يك سال مالي نشان مي دهد .

 نرم افزار حسابداري فروشگاهي

هوشمند‌سازي به روش نرم افزار حسابداري پيمانكاري

زماني كه يك كسب و كار رو به پيشرفت و ترقي پيش مي رود ، به صورت تدريجي اون كار توسط بيش از يك نفر اداره مي‌شود چرا كه كارها با همكاري متقابل پرسنل نتيجه بخش خواهد شد و تعداد فعاليت‌ها و عمليات مالي شركت بيش از پيش مي‌شود. در اينجا به يك سيستم براي برنامه ريزي و ثبت و ضبط معاملات نياز پيدا خواهيد كرد تا اين اطمينان حاصل شود كه تمامي‌هزينه‌‌‌هاي دخل و خرج و درآمدهاي كسب‌وكارتان به درستي ثبت و هر زمان كه لازم باشد مي‌تواند مورد بررسي قرار ‌گيرد.
با بهره‌مندي از توسعه روزانه تكنولوژي و داشتن يك رقابت سالم در كنار استفاده بهينه از امكانات و حفظ زمان، خواهيد توانست كسب و كارتان را توسعه داده و اطلاعات جامعي از كسب و كار دارايي‌‌‌هاي خود داشته باشيد.

امروزه با تنوع ايجاد شده در نرم افزارهاي حسابداري، صاحبان مشاغل و كسب و كارها مي‌توانند از نرم‌افزار‌‌‌هاي حسابداري مناسب با شغل و حوزه‌ي كاري خود استفاده كنند و مديريت مالي كسب و كارشان را در دست بگيرند. انتخاب يك سيستم حسابداري به نوع كسب و كار و اندازه سازمان شما بستگي دارد. در كشور ما به دليل عدم آگاهي برخي صاحبان مشاغل از حسابداري، نرم‌افزارهاي مالي خود را به سمت هوشمند‌سازي در كنار ساده‌سازي براي افرادي كه دانش كمي‌در اين حوزه دارند، هدايت مي‌كند تا صاحبان مشاغل بتوانند به سادگي بخش مالي و حسابداري خود را مديريت كرده و از عملكرد حسابداران خود آگاهي يابند. چه نرم افزار مالي و حسابداري مناسب شغل شماست؟ اين سوالي است كه در ابتداي خريد نرم افزار فكر هر حسابداري را درگير مي‌كند.
تيم برنامه نويسي هوشمند نوين با بررسي‌‌‌هاي جامع و شناخت كامل از نيازهاي كسب و كارها، ماژول‌‌ها يي را به صورت تخصصي طراحي كرده است تا هر شغل بتواند با سرعت بيشتري به محاسبات مالي و نيازمندي‌‌‌هاي خود دسترسي يابد.

به طور مثال نرم افزار حسابداري پيمانكاري به رفع نيازهاي پيمانكاران از جمله ارائه صورت وضعيت‌‌ها‌‌، كسورات قانوني، بيمه و ماليات و ديگر موارد تخصصي آن حوزه مي‌پردازد. يكي از مزيت‌‌‌هاي نرم افزار مناسب پيمانكاران شركت هوشمند نوين، قابليت گزارش‌گيري هزينه‌‌ها‌‌ و جزئيات يك پروژه نسبت به پروژه‌‌‌هاي ديگر به صورت تفكيك شده است.

 

يكپارچگي اسناد با نرم افزار حسابداري خدماتي

امروزه و با تخصصي شدن هر چه بيشتر امور، كسب و كارها جلوه اي پيشرفته به خود گرفته و در راستاي تكنولوژي پيش مي‌روند. تيم توليد نرم‌افزار حسابداري هوشمند نوين، پس از بررسي گسترده نيازهاي مشتريان در زمينه‌‌ها‌‌ و صنوف شغلي متفاوت، اقدام به ايجاد راهكارهاي جامعي در قالب ارائه نرم افزارهاي حسابداري تخصصي، ويژه مشاغل مختلف نموده است. اين راهكارها براي مشاغل خدماتي اعم از خدمات در كلينيك‌‌‌هاي پزشكي، شركت و سازمآن‌هاي فعال در صنعت حمل و نقل، موسسات حسابداري، شركت‌‌‌هاي فعال در حوزه ارتباطات، شركت‌‌‌هاي خدمات نظافتي و … بوده و با افتخار به صورت پكيج‌‌‌هاي نرم‌افزار حسابداري خدماتي به بازار عرضه شده است.

بخش عمده اي از‌‌ داده‌‌‌هاي ثبت شده در سيستم‌‌‌هاي حسابداري خدماتي، محاسبات مرتبط با خريد و فروش و خدمات ارائه شده در پروژه‌‌‌هاي مختلف است. در شركت‌‌‌هاي خدماتي، اغلب در حين ارائه خدمات، كالاهايي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي مديريت اين مسائل در سيستم‌‌‌هاي حسابداري هوشمند نوين، امكان صدور فاكتورهاي فروش تركيبي به صورت كالا و خدمات نيز وجود دارد؛ همچنين امكان ثبت و گزارش‌گيري از تراكنش‌‌‌هاي مالي نيز‌‌ در اين نرم افزار وجود دارد. با استفاده از برنامه‌‌‌هاي حسابداري، شما بايد بتوانيد اطلاعات حساب‌‌‌هاي بانكي از جمله چك‌‌ها‌‌ و. .. را در سيستم ثبت نموده و به به صورت يكپارچه تمامي اسناد را مديريت نماييد.

ثبت مرحله به مرحله اسناد، از مهم‌ترين قابليت‌هاي نرم‌افزار حسابداري مناسب مشاغل خدماتي است. با استفاده از اين سيستم تمامي ريز تراكنش‌‌ها‌‌‌‌، تنخواه‌‌ها‌‌ و داده‌‌‌هاي مالي جز به جز در اختيار شما قرار دارد و با گزارشات دقيق داده‌‌ها‌‌، هيچ عملكرد مالي از نگاه مديريت پنهان نمي‌ماند.

مشاغل مبتني بر خدمات در مقايسه با يك تجارت مبتني بر محصول، نيازهاي حسابداري و جزئيات كمتري دارند. ارائه دهندگان شركت‌‌ها يي مانند خدمات حمل ونقل، خدمات نظافتي، خدمات حسابداري، شركت‌‌‌هاي مهندسي و معماري، خدمات كامپيوتري، وكلا‌‌، مشاوران و … هر يك داراي سيستم‌‌ها‌‌ و ماژول‌هاي منحصر به فردي در سيستم‌هاي حسابداري هوشمند نوين هستند.

مشاغل خدمات‌گرا اغلب كارمنداني را، براي ارائه خدمات به مشتريان خود استخدام مي‌كنند. در اينگونه كسب و كارها، ارائه خدمات مانند هزينه وكالت، مشاوره و خدمات حسابداران مي‌توانند بطور ماهانه، هفتگي و يا به صورت ساعتي انجام گردد كه خود خواستار ماژول‌‌هايي است. سيستم حسابداري هوشمند نوين به منظور رفع نيازهاي هريك از مراكز خدماتي، امكان درخواست هركدام از ماژول‌‌‌هاي مورد نياز كسب و كار شما را ارائه مي‌دهد.

هدف اصلي مشاغل خدماتي ارائه خدمات و دريافت و پرداخت وجه به صورت كامل يا جزئي است. ثبت معاملات بعضي اوقات به صورت نقدي (هنگام دريافت ثبت مي‌شود) يا به صورت تعهدي انجام مي‌شود، بدين معني كه در زمان ارائه، خدمات بعدي رزرو شده است و وجوه مربوط نيز در دوره‌‌‌هاي بعدي دريافت مي‌شود. اين تراكنش‌‌ها‌‌ و صورت حساب‌‌ها‌‌ در نرم افزار حسابداري خدماتي به سادگي قابل ثبت است.

چگونه نرم‌افزار حسابداري مناسب كسب‌و‌كارتان را انتخاب كنيد؟

در گذشته، روش انجام حسابداري فرآيندي مبتني بر كاغذ بود و حسابداران اغلب با‌‌ استفاده از دفاتر قطور، داده‌‌‌هاي مالي خود را ثبت و براي گرفتن گزارشات يك به يك آن‌ها را مقايسه مي‌كردند، تا بتوانند اطلاعات مالي ضروري كسب‌و‌كار را بررسي كنند. امروزه و با پيشرفت نرم افزارها همه كسب‌و‌كارهاي كوچك و بزرگ در همه صنوف شغلي مي‌توانند از طيف گسترده نرم‌افزارهاي حسابداري موجود در بازار استفاده كنند. استفاده از سيستم‌‌‌هاي حسابداري نه تنها موجب مي‌گردد تا خطاهاي انساني در محاسبات كاهش يابد، بلكه منبع اطلاعات جامع و كاملي را برايتان فراهم مي‌آورد كه به شكل‌دهي ديدگاه شما دركسب‌و‌كارتان كمك مي‌كند. با اين گزارشات شما مي‌توانيد از ميزان توليداتتان گرفته تا ميزان نهايي فروش خود را در بازه‌‌‌هاي دلخواه پيش بيني نماييد تا عملكردهايي كه كمترين سودآوري را براي كسب‌وكار شما داشته‌اند از چرخه كار خود حذف كنيد. اما از ميان اين همه محصول نرم افزاري كه در بازار اين روزها وجود دارند، يافتن بهترين نرم‌‍افزار حسابداري كه امكانات آن بيشترين انطباق را با كسب‌و‌كار شما داشته ‌باشد ممكن است به يك چالش تبديل شود. شركت توليد نرم افزار هوشمند نوين با ارائه نرم افزاهايي تخصصي مناسب براي صنوف شغلي متفاوت راهكارهاي مناسبي را به شما پيشنهاد خواهد داد؛ كافيست براي مراجعه به سايت و مطالعه قابليت‌‌‌هاي نرم افزارهاي ما به سايت نوين به آدرس  ‌‌‌‌ www.hnovin.com مراجعه نماييد و با اين نرم افزارهاي هوشمند آشنا شويد تا بتوانيد مديريت هوشمندانه اي بر روي كسب و كار خود داشته باشيد.

گام نخست در انتخاب نرم‌افزار حسابداري بررسي نيازهاي مالي كسب و كارتان است. برنامه‌ريزي و صرف زمان در اين مرحله و در راستاي پاسخ دهي به الزامات كاريتان، باعث مي‌شود به اين زودي نيازي به تغيير نرم‌افزار پيدا نكنيد.

بر روي خواسته‌‌‌هاي كسب و كار خود تحقيق كنيد و اطلاعات كافي درباره چگونگي نحوه نگهداري داده‌‌‌هاي مالي و حسابداري در نرم افزارهاي حسابداري بدست آوريد. اينكه چه مستنداتي در خصوص كسب و كارتان ارزش نگهداري دارد؟ چه گزارش‌‌ها يي مورد نيازتان است؟ گزارش‌‌‌هاي مالي، گزارش‌‌‌هاي ميزان كالا، گزارش‌‌‌هاي توليد، گزارش‌‌‌هاي انبار، گزارش‌‌ها يي از ميزان نقدينگي، گزارش چك‌هاي دريافتي و بلند مدت، گزارش مشتريان و … تماما بايد در دسترس بوده و بررسي شود. پيش بيني نياز مالي، در آينده به شدت اهميت دارد زيرا در صورت انتخاب اشتباه در خريد نرم‌افزار حسابداري هزينه تغيير نرم افزار حسابداري قابل توجه خواهد بود.

تصميم‌‌‌هاي راهبردي با نرم افزار حسابداري بازرگاني  

آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه تجارت‌‌‌هاي كوچك و متوسط چگونه به تجارتي بزرگ و بين المللي تبديل مي‌شوند؟ شركت‌‌‌هاي تجاري، جز بزرگ‌ترين و سودآوران صنف‌‌‌هاي شغلي هستند كه نقش بسزايي در اقتصاد جامعه نيز دارد. استفاده حداكثري از منابع سازمان براي بقا و رشد در اين بازار ضروري است. اين ضرورت براي شركت‌‌‌هاي كوچك و متوسط محسوس‌تر است. در اين ميان بهره‌گيري از سيستم‌‌‌هاي حسابداري مخصوص شركت‌‌‌هاي تجاري و اجراي خودكار فرآيندهاي بازرگاني، كمك شاياني به واحد مالي جهت اجراي عمليات دوره اي مي‌كند. با مكانيزه كردن امور مالي و مديريت هزينه‌‌ها‌‌، اتكا به گزارش‌‌‌هاي تحليلي و اتخاذ تصميم‌‌‌هاي راهبردي، مي‌توانيد انرژي سازمان را معطوف به توسعه كرده و سهم خود را در بازار افزايش دهيد.

يك نرم افزار حسابداري بازرگاني يكپارچه، به كسب و كار شما در رعايت الزامات قانوني كمك مي‌كند. در نرم افزار بازرگاني هوشمند نوين امكان گزارش سود و زيان، ثبت فاكتور، استعلام، قرارداد و تعديلات خريد، امكان ثبت ماليات بر ارزش افزوده، ارسال تمامي فرم‌‌ها‌‌ و گزارشات به سيستم اتوماسيون اداري، امكان انجام عمليات بازرگاني ارزي و ريالي و ثبت اسناد مالي مرتبط به صورت خودكار و. .. فراهم آمده است. به عنوان مثال قانون ماليات بر ارزش افزوده اشخاص را مكلف به محاسبه و درج ماليات بر ارزش افزوده مي‌كند.

 نرم افزار حسابداري فروشگاهي

چگونه در عصر كرونا حساب‌ها را مديريت كنيم؟

از آنجا كه در حال حاضر ما و تمامي دنيا با چالش مقابله با شيوع و گرفتگي كوروي ويروس روبرو هستيم، بيشتر مشاغل، به ويژه مشاغل كوچك، مجبورند يا مدت زمان كمتري را در شركت حضور يابند و يا از راه دور كار كنند به همين دليل، اينكه پايگاه داده اي منسجم و كامل داشته باشيد بسيار مهم و در پيشبرد كارتان تاثير بسزايي دارد. با استفاده از نرم افزارهاي حسابداري ديگر نيازي به زمان گذاري طولاني براي جمع آوري و محاسبات فاكتور‌‌ها‌‌ و داده‌‌‌هاي مختلف نداريد و مي‌توانيد به آساني و در زمان كم داده‌‌ها‌‌ را به سادگي ثبت و از آن‌ها گزارشات جامعي تهيه كنيد. كار و گردش كسب و كار در اين بازه زماني مستلزم دستيابي پوياتر به پرونده‌‌ها‌‌ و سيستم‌‌‌هاي مالي است.

كرونا ويروس مشاغل زيادي را‌‌ تحت تأثير فشار مالي قرار داده و باعث شده بسياري از آن‌ها افت گردش مالي را تجربه كنند؛ حتي بعضا، برخي از كسب و كارها را به طور كلي نابود كرد. معدودي از مشاغل توانسته اند تجارت خود را به صورت عادي با كمبود نيروي كار، مشكلات زنجيره تأمين و بسته شدن موقت برخي كسب و كارها ادامه دهند. در سايت ديجياتو مطلبي با نام “نرم افزار حسابداري هم گام با شما در عصر كرونا” منتشر شده است كه مي‌توانيد با مطالعه آن سرنخ‌‌‌هاي جديدي از شيوه حسابداري در دوران كرونا به دست آوريد. حال كه تا اينجاي مطالب از تاثيرات مثبت نرم افزارهاي حسابداري در دوران كرونا مطلع گشتيد بهتر است تا به برخي مزاياي نرم افزارهاي حسابداري نيز اشاره كنيم تا بتوانيد انتخاب مطمئن تري داشته باشيد.

– نرم‌افزار حسابداري به شما كمك مي‌كند تا جريآن‌هاي هزينه اي شركت خود را ثبت و در سيستم مالي خود داشته باشيد تا در هر زمان بتوانيد وضعيت مالي خود را بررسي كنيد.
– نرم‌افزار حسابداري به شما كمك مي‌كند تا داده‌‌‌هاي مالي خود را رديابي و سازماندهي كنيد و نگاه دقيق و واقعي در امور مالي كسب و كارتان به شما نشان مي‌دهد.
– امكاناتي مانند دارا بودن فيلد بانكي و صورتحساب خودكار، عمليات حسابداري مالي تكميلي و. .. باعث صرفه جويي در وقت شما مي‌شود.
– برخي از سيستم‌‌‌هاي حسابداري داراي ويژگي‌‌‌هاي پيشرفته و ماژول‌‌‌هاي قابل افزودن مانند سيستم حقوق و دستمزد، سيستم موجودي حمل و نقل، انبار و مديريت پروژه هستند كه مي‌توانند جنبه‌‌‌هاي ديگري از تجارت شما را ساده تر كنند.
– مديريت امور مالي شركت شما مي‌تواند دشوار باشد، به همين دليل شما به نرم‌افزار حسابداري نياز داريد تا حساب‌‌‌هاي ورودي و خروجي خود را به درستي رديابي كنيد. استفاده از برنامه‌‌‌هاي حسابداري باعث افزايش بهره وري و صرفه‌جويي در زمان شده و باعث مي‌شود مدت زمان ورود اطلاعات به سيستم كاهش يابد. بسته به برنامه‌اي كه داريد، نرم‌افزار حسابداري مي‌تواند كارهايي از قبيل مديريت موجودي، صورتحساب، حتي برخي از جنبه‌‌‌هاي مديريت ارتباط با مشتري، همگي از درون برنامه نرم افزاري و حتي برخي از جنبه‌‌‌هاي مديريت ارتباط با مشتري‌‌ صورتحساب به مشتريان، ثبت پرداختي‌‌ها‌‌ و پيگيري مطالبات معوق گذشته و. .. را بسيار آسان‌تر و سريع‌تر انجام دهد.

– پيچيدگي نرم افزار مي‌تواند از نظر فروشنده متفاوت باشد. در حالي كه برخي از سيستم‌‌ها‌‌ فقط اصول اوليه را ارائه مي‌دهند، پس افراد مختلف مي‌توانند بدون دانش حسابداري به راحتي از آن استفاده كنند اما داشتن دانش حسابداري براي يك حسابدار بطور كلي لازم است. برخي از سيستم‌ها داراي پيچيدگي‌‌‌هاي بيشتري هستند و در شركت‌‌‌هاي پيشرفته مورد استفاده حسابداران حرفه اي قرار مي‌گيرند.


https://digiro.ir/نرم-افزار-حسابداري-فروشگاهي/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۲۶:۴۷ توسط:رويا واحدي موضوع:

نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد


حقوق و دستمزد به فهرستي كه شركت‌ها، به وسيله آن، ريز پرداخت‌هايي را تحت عناوين حقوق، دستمزد، پاداش و غيره به كاركنان اعلام مي‌دارند، اطلاق مي‌شود.
نرم‌افزار حقوق و دستمزد، فناوري است كه هدف آن اتوماتيك ساختن و ساده كردن فرايند پرداخت حقوق كارمندان در يك بنگاه اقتصادي است. حقوق و دستمزد كاركنان و هزينه‌هاي مرتبط با آن در شركت‌ها، مستلزم بررسي، كنترل و محاسبات دقيق است كه اين امر با توجه به طبقه‌بندي مشاغل و قوانين داراي نرم افزار حسابداري متفاوتي است. در نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد كه زير مجموعه‌اي از نرم افزار حسابداري هوشمند نوين است، امكان تعريف انواع شيفت (ثابت-چرخشي)، محاسبه عملكرد كاركنان (قراردادي،رسمي، روزمزد، مشاوره‌اي) در نظر گرفته شده و قابليت لينك با انواع دستگاه‌هاي حضور و غياب، فهرست پرداخت‌هاي متفرقه به كاركنان، محاسبه حق ماموريت، معرفي انواع وام و شرايط پرداخت و كسر اقساط به صورت اتوماتيك، گزارش ليست حقوق، محاسبه و گزارش مرخصي، تخصيص جريمه و پاداش براي پرسنل و … به صورت هوشمندانه اي طراحي شده است.

چرا استفاده از نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد پيشنهاد مي‌شود؟!

نرم افزار حقوق و دستمزد همانطور كه از نامش مشخص است يك برنامه كامپيوتري است كه به مديريت فرايندهاي حقوق و دستمزد مي پردازد. محاسبات حقوق و دستمزد در ايران، به عنوان يكي از سخت‌ترين و چالشي‌ترين محاسبات به حساب مي‌آيد. سيستم حسابداري حقوق و دستمزد به دليل انجام محاسبات دقيق و جز به جز هر فرد ازكاركنان شركت‌ها، بر اساس ميزان كاركرد‌ها محاسبات بيمه‌اي و مالياتي و… مي‌تواند نقش مهمي را در كسب و كارها ايفا كند.
براي اينكه بتوانيد در اين انبوه نرم افزار‌هاي حسابداري، محصول مورد نظر خود را پيدا كنيد، بهتر است الزامات و نيازهاي شركت خود را بررسي و بهترين نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد را براي رفع نيازهايتان انتخاب نماييد.

ويژگي‌هاي نرم‌افزار حقوق و دستمزد

مزيت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد اين است كه كارمندان حسابداري را از بسياري از وظايف بسيار وقت‌گير رها مي‌سازد. همچنين نمونه خطاهاي ناشي از خطاي انساني را كاهش مي دهد. شركت‌هايي كه تعداد زيادي كارمند دارند به شدت به نرم افزار حقوق و دستمزد و ويژگي هاي آن احتياج دارند.

زمان در حقوق و دستمزد

ثبت زمان حضور در ليست حقوق و دستمزد بسيار ارزشمند است. اين كه چرا كه برخي از كارمندان به صورت روزانه يا ساعتي حقوق دريافت مي‌كنند. بررسي زمان حضور مي‌تواند اين اطمينان را حاصل كند كه ميزان دريافتي درستي نسبت به زمان انجام مسئوليت‌ها به كارمندان پرداخت مي‌شود.

محاسبه حقوق و دستمزد

دستمزد ناخالص يك ساعته كارمندان، با چند برابر كردن تعداد ساعات كار با دستمزد ساعتي محاسبه مي شود. يك سيستم حقوق و دستمزد مناسب، علاوه بر سادگي‌هاي كاربري بايد بتواند محاسبات پيچيده‌ي حقوق كارمندان را به تفكيك انجام دهد و انجام اين محاسبات امري زمان‌بر است ضمن اينكه ريسك خطا را در محاسبات بسيار مي‌برد.

كسر حقوق و دستمزد

كسر حقوق و دستمزد موارد مختلفي را شامل مي شود، از جمله:

بيمه تأمين اجتماعي
بيمه تكميلي
ماليات بر درآمد كشور
مرخصي هاي اضافي
ميزان تاخيرات
و …

پردازش حقوق و دستمزد

پردازش حقوق و دستمزد به صورت دستي گزينه‌اي ارزان قيمت است اما مي‌تواند دشوار باشد. حقوق و دستمزد بايد به طور مكرر پردازش شود و هربار بايد دقيق‌تر باشد. از آنجا كه حقوق و دستمزد جز بيشترين هزينه براي اكثر شركت ها است، بسيار مهم است كه حقوق و دستمزد به روشي كارآمد و قابل اعتماد پردازش شود. گزينه‌هاي مختلفي براي پردازش حقوق و دستمزد وجود دارد اما بهترين، دقيق‌ترين و بي‌خطا‌ترين راهكار، استفاده از نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد است.

وظايف نرم افزار حقوق و دستمزد در يك سيستم

همانطور كه گفته شد، پردازش حقوق و دستمزد يك عملكرد بسيار مهم در همه مشاغل است و مستلزم درك مقررات جاري در كشور، حق بيمه و دانش دقيق مالياتي براي اطمينان از پرداخت حقوق دقيق كارمندان در يك سيستم بسيار سازمان يافته است. نرم افزار حقوق و دستمزد براي مديريت و ساده‌تر كردن روند حساب و پرداخت حقوق به كارمندان استفاده مي‌شود.
شركت‌ها از نرم افزار حقوق و دستمزد براي خودكارسازي محاسبه مواردي چون پرداختي‌ها، ماليات، محاسبه بيمه و واريز پرداخت ماهانه به حساب بانكي كارمندان طراحي شده، استفاده مي‌كنند.

امكانات نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد هوشمند نوين

سيستم حسابداري حقوق و دستمزد هوشمند نوين وظايف متعددي دارد كه از اصلي ترين آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

جمع‌آوري اطلاعات حقوقي پرسنل
جمع‌آوري اطلاعات كاركرد پرسنل از قبيل ساعات كاركرد عادي، ساعت كاري‌هاي موردي، ماموريت ها، كسور حضور و اضافه‌كاري‌ها
امكان ذخيره اطلاعات محاسباتي پرسنل شامل ساعت كاركرد و اعداد ناخالص و خالص قابل پرداخت
محاسبه حقوق و دستمزد هر فرد
خروجي گزارش حقوق و دستمزد هر شخص
ذخيره‌سازي اطلاعات سنواتي پرسنل
امكان تعريف انواع شيفت (ثابت-چرخشي)
حقوق و دستمزد چيست؟
حقوق و دستمزد (Payroll) به فهرستي كه شركت‌ها به وسيله آن، ريز پرداخت‌هايي را تحت عناوين حقوق، دستمزد، پاداش و غيره به كاركنان اعلام مي‌دارند، اطلاق مي‌شود.

نرم افزار حقوق و دستمزد چيست؟

نرم‌افزار حقوق و دستمزد، فناوري است كه هدف آن اتوماتيك ساختن و ساده كردن فرايند پرداخت حقوق كارمندان در يك بنگاه اقتصادي است. نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد همانطور كه از نامش مشخص است يك برنامه كامپيوتري است كه به مديريت فرايندهاي حقوق و دستمزد مي پردازد. محاسبات حقوق و دستمزد در ايران، به عنوان يكي از سخت‌ترين و چالشي‌ترين محاسبات به حساب مي‌آيد.

چرا استفاده از نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد پيشنهاد مي‌شود؟

يك باور غلط وجود دارد كه محاسبه حقوق و دستمزد را امري ساده تصور نمود كه با يك فايل اكسل نيز مي‌توان آن را انجام داد ولي با توجه به پيچيدگي‌هاي محاسبات مي‌تواند براي سازمان دردسرآفرين شود.

نرم افزار حقوق و دستمزد هوشمند نوين همانطور كه از نامش مشخص است يك برنامه كامپيوتري است كه به مديريت فرايندهاي حقوق و دستمزد مي‌پردازد. محاسبات حقوق و دستمزد در ايران، به عنوان يكي از سخت‌ترين و چالشي‌ترين محاسبات به حساب مي‌آيد.

به همين دليل اگر يك سازمان بخواهد دستمزد كاركنان را به‌صورت منظم و با رويه‌اي يكسان با حفظ تمامي دستورالعمل‌هاي داخلي و قوانيني حاكميتي پرداخت نمايد استفاده از نرم‌افزار حقوق و دستمزد مناسب پيشنهاد مي‌گردد كه مي‌بايست برخي پارامترها را داشته باشد.

ويژگي‌هاي نرم‌افزار حقوق و دستمزد چيست؟

مزيت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد اين است كه كارمندان حسابداري را از بسياري از وظايف بسيار وقت گير رها مي‌سازد. همچنين نمونه خطاهاي ناشي از خطاي انساني را كاهش مي دهد. شركت‌هايي كه تعداد زيادي كارمند دارند به شدت به نرم افزار حقوق و دستمزد و ويژگي هاي آن احتياج دارند.

منبع:

https://www.hnovin.com/ac/payroll-accounting-software/

 


برچسب: نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۳۶:۱۰ توسط:رويا واحدي موضوع:

بهترين نرم افزار حسابداري براي حسابداران چيست؟


بهترين نرم افزار حسابداري براي حسابداران چيست؟

هدف اصلي استفاده از نرم افزارهاي حسابداري، آسانتر كردن محاسبات كسب وكار و ايجاد صرفه‌جويي در وقت، هزينه و زمان است و مي‌توانيد بينش بهتري نسبت به هداف پيش روي خود داشته باشيد.

بهترين نرم افزار حسابداري براي حسابداران چيست؟
 امروزه نرم افزار‌هاي حسابداري بسياري در بازار موجود هستند كه مي‌توانيد بر اساس نيازهاي خود و با مشاهده امكانات ‌آنها، براي كسب و كارتان يك نرم افزار مناسب انتخاب نماييد. اغلب فروشندگان مي‌گويند كه سيستم ‌آنها دقيقاً مي‌توانند آنچه را مي‌خواهيد انجام دهند، بنابراين شما تنها با دانستن ويژگي‌هاي هر نرم افزار، مشاهده دمو آنلاين هريك و تطبيق با نيازهاي خود مي‌تواني يك انتخاب صحيح داشته باشيد.

در اينجا از برخي از ويژگي‌هاي ساده و ابتدايي در نرم افزارهاي حسابداري مي‌گوييم كه چه نيازهايي را بايد بتوانند به طور عادي حل كنند. به عنوان مثال حتي ابتدايي‌ترين نرم افزار حسابداري نيز بايد بتواند يك فاكتور حرفه‌اي ايجاد كند، به حساب‌هاي بانكي كسب وكارتان متصل شود و هزينه‌هاي تجارت شما را بطور خودكار پيگيري كند.

بررسي ميزان سود و زيان‌هاي حاصل از خريدوفروش، ثبت خودكار خريد و فروش‌ها و گزارشات حاصل از ‌آنها، گزارش‌هاي استاندارد صورت‌هاي مالي براي اهداف مالياتي، كدينگ‌هاي مرتبط با خزانه‌داري، كاردكس كالا در انبارداري و ... از ديگر ويژگي‌هاي نرم افزارهاي حسابداري ساده و ارزان قيمت هستند.

به طور كلي، زمان بسيار با اهميت است؛ مراحل حسابداري بايد سريع انجام شود و نبايد وقت كارشناسان حسابداري را تلف كند. برخي از امور مانند ثبت پيش فاكتورها و يا كدينگ حساب‌ها بايد خودكار باشند، تهيه گزارشات سه ماهه و پايان سال و اظهارنامه‌هاي مالياتي بايد ساده‌‌تر باشد، محاسبات و داده‌ها بايد بي خطا و دقيق باشد و در نهايت سيستم حسابداري بايد كمك كند تا شما بتوانيد براي كسب و كار خود تصميمات شغلي بهتري بگيريد و روند رشد و ترقي خود را بي دغدغه حساب و كتاب، افزايش دهيد.

نرم افزار حسابداري خدماتي با چه ويژگي‌‌‌‌ هايي به كسب و كارتان سرعت مي‌بخشد؟             
استفاده از سيستم حسابداري خدماتي، كليد موفقيت مشاغل مبتني بر خدمات است. صرف نظر از نوع خدمات، از جمله خدمات نظافت، مراقبت از پوست، بازاريابي ديجيتال، مشاوره آموزشي يا مالي و ... بايد نرم افزاري باشد تا بتواند داده‌هاي لازم را درخود ثبت نمايد تا براي بررسي ‌آنها دچار مشكل نشويد؛ بنابراين، بايد براي بهينه‌سازي تجارت خود از ابزارهايي كمك بگيريد.

شركت‌هاي خدماتي در صورتي كه بتوانند از انتظارات مشتري خود فراتر روند، در ذهن مشتري جايگاه خوبي كسب مي‌كنند. شما بايد قبل از خريد نرم افزار، ابتدا نيازهاي كسب وكار خود را ليست كنيد و داده‌هايي را كه مي‌خواهيد در سيستم مورد نظر خود وارد كنيد بدانيد. در اين صورت مي‌توانيد از شركت فروشنده نرم افزار ماژول‌هاي مورد نياز خود را مطالبه نماييد.

بعضا برخي از شركت‌ها ماژول‌‌‌‌ هايي را به طور اختصاصي براي كسب و كارهاي مختلف و راحتي حسابداران طراحي مي‌كنند كه مي‌توانيد به فايل خود بنابر در خواست اضافه نماييد. مشاغل مبتني بر خدمات، نياز به حسابداري تخصصي، مالياتي، حقوق‌و‌دستمزد و ساير خدمات مالي دارند. ما در سيستم حسابداري خدماتي هوشمند نوين امكان ارائه تمامي اين خدمات را به صورت حرفه اي براي كاربران خود فراهم آورده ايم.

حسابداري هوشمند1

ثبت عملكردهاي ارائه شده به مشتريان، ثبت مشتريان، كالاها، خدمات و حساب‌ها در سه سطح، ثبت اسناد حسابداري مانند درآمد، هزينه، پرداخت و دريافت به صورت اتوماتيك، امكان پيوست ضمائم به اسناد حسابداري مانند تعيين مدل‌هاي گوناگون پورسانت، تعريف واسطه و محاسبه خودكار ‌آنها بر مبناي تسويه ها، ايجاد فاكتور فروش، مرجوعي و پيش‌فاكتور، گزارش ليست فاكتورهاي فروش و مرجوعي و ... از ويژگي‌هايي است كه در نرم افزار حسابداري خدماتي هوشمند نوين ارائه شده است.

تأثير نرم افزار حسابداري توليدي در مشاغل مبتني بر توليد
امروزه برنامه‌ها و نرم افزارهاي كاربردي و دستگاه‌هاي هوشمند تأثير بسياري در فناوري مي‌گذارند. مديران و حسابداران مي‌بايست براي موفقيت و رشد كسب و كارهاي خود، اصول و عمليات توليد را بكار بگيريد و در نظر بگيريد كه كدام روند كسب و كارشان را به خوبي تحت تأثير قرار مي‌دهد و روي بازار هدف شما تأثير مي‌گذارد.

حسابداري هوشمند2

استفاده از فن آوري مي‌تواند توليد را به اهداف جديد بازاريابي سوق دهد، آن را توسعه دهد و به ‌آنها در ايجاد محصولات جديد كمك كند. با اين حال، شركت‌هاي توليد كننده هنوز به دنبال راه‌‌‌‌ هايي هستند كه بتوانند اين استراتژي را به صرفه‌‌تركنند. برخي از شركت‌ها به دليل هزينه‌هاي سنگين سرمايه گذاري براي سوددهي توليداتشان، و نگراني‌‌‌‌ هايي كه پيرامون مسائل امنيتي خود دارند، اقدام به خريد نرم افزارهاي تخصصي در حوزه توليد مي‌كنند.

اين نرم افزار مي‌تواند تمامي نيازهاي شركت‌هاي توليدي را مانند هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم، هزينه‌هاي سفارش كار، ثبت كليه عمليات مرتبط با خريد و فروش، گزارش‌گيري از سود براساس بازه‌هاي زماني دلخواه هر فاكتور و ... ثبت و مديريت كند. اين اطلاعات مي‌تواند به شما در سازماندهي كسب و كارتان كمك كند؛ ضمن اينكه، اين امكان را به وجود مي‌آورد تا در صورت نياز گزارشات كامل و جامعي را پيش رو داشته باشيد.

با استفاده از نرم افزار حسابداري توليدي، كسب و كارهاي توليدي مي‌توانند به صورت خودكار و با سرعت بالا محاسبات خود را سر و سامان دهند و بدون خطا به سمت پيشبرد اهداف خود حركت كنند. با اين ابزارها كارگاه‌هاي توليدي مي‌توانند قيمت‌هاي خود را كنترل كنند و هزينه‌هاي اضافي توليد، حمل و نقل، تعمير و نگهداري و جايگزيني خود را كاهش دهند.

بسياري مي‌گويند كه كاهش هزينه‌هاي توليد معادل كاهش كيفيت محصولات توليد شده توسط يك شركت توليدي است. اما اين طرز فكر به طور كلي اشتباه است. به واسطه حذف هزينه‌هاي اضافي كه گاها با مديريت ناصحيح داده ها، فاكتورها و صورت‌هاي مالي به وجود مي‌آيد؛ مي‌توانيد توليدات خود را افزايش دهيد اما كيفيت و قيمت‌هاي كالاهاي توليدي را تغيير ندهيد. افزايش سود دريافتي هميشه با افزايش فروش كالاهاي توليدي حاصل نمي شود. كاهش هزينه‌هاي توليد با هدف افزايش بهره وري، مي‌تواند سودهايي را كه از كسب وكار خود دريافت مي‌كنيد، افزايش دهيد.

با نرم افزار حسابداري فروشگاهي بدون اتلاف وقت بفروشيد!
قبل از اينكه وارد ماهيت نرم افزارهاي حسابداري و كاربردها و مزاياي آن در دنياي فروشگاهي شويم. بايد نيازهاي خود را از اين ابزار شناسايي كنيد. سيستم حسابداري فروشگاهي ابزاري به منظور بهبود راندمان مالي فروشگاه‌ها و مغازه‌ها است. اين نرم افزار به فروشگاه‌ها كمك مي‌كنند تا با اتوماسيون كردن و ساده‌‌تر كردن حساب‌هاي مالي و روزانه، از منابع انساني و زمان خود بهترين بهره را ببرند.

مديريت موجودي با كمك نرم افزارهاي حسابداري انجام مي‌شود كه اساساً مجموعه‌اي از برنامه‌ها، محصولات و فرايندها براي پيگيري و مديريت داده‌ها و صورتحساب‌هاي مالي به طور مؤثر است. سازماندهي، رديابي، بررسي، ثبت و نظارت بر مسائل مالي كسب وكارهاي فروشگاهي از وظايف نرم افزار تخصصي فروشگاهي است كه شركت هوشمند نوين به طور خاص بر روي طراحي همه جانبه اين نرم افزار كاربردي زمان زيادي گذاشته و به بازار ارائه داده است. اولين و مهمترين مزيت يك نرم‌افزار حسابداري فروشگاهي اين است كه به كاهش هزينه‌ها و بهينه‌سازي موجودي كمك مي‌كند. اين امر هماهنگي و يكپارچگي را در فروشگاه شما ايجاد مي‌كند و از اين طريق مي‌توانيد به طور كلي تجارت خود را تقويت كنيد.

اگر كسب و كاري داراي يك نرم‌افزار حسابداري خوب نباشد، مي‌بايست زمان بيشتري را براي ثبت و بررسي صورتحساب ها، داده‌ها و مسائل مالي خود ثبت كند. فروشگاه‌ها و مغازه‌ها اغلب مشتريان زيادي دارند و براي محاسبه كالا‌ها و اجناس خريداري شده توسط مشتريان زمان زيادي ندارند چرا كه ارزش زمان بر هيچكس پوشيده نيست.

فروشندگان با استفاده از نرم افزار حسابداري فروشگاهي مي‌توانند سريع‌‌ترمحاسبات مشتريان خود را انجام دهند و فاكتور خريد را به آنان ارائه دهند. ارائه فاكتور به مشتريان كمك مي‌كند تا از قيمت اجناس خريداري شده، تعداد كالا، ميزان ماليات بر ارزش افزوده، ميزان تخفيف و سود حاصل از خريد هر كالا مطلع شوند. در ادامه چندين ويژگي و عملكرد استاندارد، كه به طور كلي در يك نرم افزار حسابداري فروشگاهي با كيفيت گنجانده شده است ذكر نموده ايم:

آلارم تاريخ انقضا محصولات

تعيين چند قيمت براي يك كالا

چاپ اتيكت قيمت براي تمام كالاها

قيمت گذاري اتوماتيك و دستي

گزارشات سريع و متنوع

امكان تعريف و چاپ باركد به صورت كاملا اتوماتيك

امكان فروش منفي و اصلاح موجودي به صورت اتوماتيك

تعيين سقف سفارش

نمايش موجودي تعدادي و ريالي و گردش كالا

لينك با دستگاه كارت‌خوان و سيستم پوز

تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

ارائه انواع تخفيفات

فروش سريع كالاهاي بدون باركد

ثبت تمام عملكرد صندوقداران

 با نرم افزار حسابداري پيمانكاري دقت و سرعت را با هم داشته باشيد!  
مديريت پيمانكاري شامل بسياري از فرايندها و الزامات است كه امروزه توسط نرم افزارهاي تخصصي مي‌تواند بسيار ساده اما با دقت ارائه شود. اين ابزارها پايه و اساس هر پروژه و همچنين كليد موفقيت پروژه هاست.

هدف اصلي استفاده از نرم افزارهاي حسابداري در كسب و كارهاي پيمانكاري، كنترل دقيق و نظارت بر پيشرفت يك پروژه از نظر كيفيت، هزينه و زمان است. اين سيستم، طيف گسترده اي از مسئوليت‌ها را در بر مي‌گيرد و مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف پروژه‌ها مانند پيمانكاري ساخت وساز، پروژه‌هاي نظافتي، خدمات سايت و بازاريابي، خدمات مرتبط با سلامتي و ... نقش بسزايي داشته باشد.

نقش حسابدار و سيستم حسابداري براي اطمينان از موفقيت يك پروژه بسيار مهم است. از آنجا كه برنامه ريزي در پروژه‌ها اغلب به طور مداوم تغيير مي‌كند و يا چند پروژه به صورت همزمان صورت مي‌گيرد؛ يك نرم افزار خوب و حرفه‌اي مي‌تواند ثبات را حفظ كند و هماهنگي بين اعضاي تيم را تسهيل دهد. با اين حال، بسياري از عوامل ديگر نيز تأثير زيادي در موفقيت يك پروژه پيمانكاري دارند.

به عبارت ساده‌تر، مديران افرادي هستند كه طبق برنامه پروژه‌ها را اجرا و پيش مي‌برند. ماموريت اصلي يك مدير پيمانكاري اطمينان از اتمام پروژه بر اساس بودجه و زمان توافق شده است. علاوه بر آن، حسابداران نيز بايد اطمينان حاصل كنند كه داده‌ها و صورت‌هاي مالي كليه پروژه ها، به طور كامل در سيستم ثبت شده و گزارشات جامعي را مي‌توان با استفاده از اين اطلاعات به مديران و كارفرمايان ارائه داد.

حسابدارن با استفاده از نرم افزار حسابداري پيمانكاري، در طول اجراي پروژه ها، بايد بتوانند مسئوليت‌‌‌‌ هايي چون تعيين بودجه و تحليل هزينه ها، برنامه ريزي زمان كار، معرفي مراكز هزينه و ثبت كالاهاي مصرفي در هر پروژه و قرارداد، معرفي چندين انبار در پروژه‌هاي مختلف، محاسبه بهاي تمام شده و سود و زيان هر پروژه، ايجاد پروژه‌هاي مختلف و معرفي صندوق، تنخواه‌گردان و بانك به تفكيك پروژه‌ها، امكان تفكيك هزينه‌هاي هر پروژه به صورت جداگانه، امكان ايجاد تعداد نامحدود پروژه در نرم افزار پيمانكاري و ساير موارد را در اختيار داشته باشند و ثبت كنند.

تسهيل ركن اصلي اقتصاد با نرم افزار حسابداري بازرگاني         
شركت هاي بازرگاني يكي از اركان اصلي اقتصاد در كشور هستند. اين كسب و كارها به دليل فروش زياد و گردش بالاي حساب، گردش‌هاي مالي بالايي نيز دارند. به همين دليل حسابداري، موضوعي مهم و حياتي در اين قبيل شركت‌ها به حساب مي‌آيد.

سيستم حسابداري بازرگاني هوشمند نوين، به صاحبان مشاغل كمك مي‌كند تا با ثبت منظم، تجزيه و تحليل، تفسير و ارائه اطلاعات مالي، تعهدات مربوط به انطباق خود را برآورده كنند؛ همچنين به آنها كمك مي‌كند تا با پول خود تصميماتي هوشمندانه بگيرند. يكي از مهمترين خصوصيات نرم افزارهاي حسابداري، محاسبه دقيق ميزان ماليات قابل پرداخت و پرداخت شده است.

امروزه تعداد زيادي نرم افزار حسابداري در بازار وجود دارد كه معامله گران مي‌توانند از اين طريق براي اهداف حسابداري و گزارشگري مالياتي استفاده كنند. متأسفانه، فقط تعداد معدودي از نرم افزارهاي حسابداري به سمت انجام وظايف پيچيده حسابداري، كه بطور خاص به مقوله تجارت اشاره مي‌كند، مي‌پردازند.

نرم افزار بازرگاني هوشمند نوين به كاربران اجازه مي‌دهد تا تمامي معاملات بانكي خود را به راحتي ثبت و رمزگذاري كند؛ همچنين، نرم افزار ما با پشتيباني از حسابداري چند ارزي سعي در سهولت عمليات ارزي دارد.حسابداري راهكاري است كه موجب مي شود يك كسب و كار حتي از ريزعملكردهاي خود مطلع گردد. حسابداران امورمالي را تجزيه و تحليل مي‌كنند تا مالك بتواند تصميم بهتري بگيرد. اين اطلاعات در گزارش هايي تهيه شده است كه سلامت مالي يك تجارت را نشان مي‌دهد.

چرخه خريد و پرداخت، موجودي و توليد، منابع انساني و حقوق و دستمزد، دارايي هاي ثابت و سرمايه‌گذاري جزئي از خدماتي است كه ما در نرم افزار حسابداري بازرگاني هوشمند نوين، به منظور سهولت در انجام عمليات مالي كسب وكار شما، ارائه نموده‌ايم.

منبع:

http://www.tejaratefarda.com/بخش-وب-گردي-65/34931-بهترين-نرم-افزار-حسابداري-براي-حسابداران-چيست


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۱۸:۱۲ توسط:رويا واحدي موضوع:

بهترين نرم‌افزار حسابداري را براي كسب‌وكارتان انتخاب كنيد!


بهترين نرم‌افزار حسابداري را براي كسب‌وكارتان انتخاب كنيد!

براي اينكه بتوانيد يك تجارت را بدون هيچ مشكلي اداره كنيد، بايد امور مالي خود را كاملاً مديريت كنيد. براي كاهش مشكلات در مديريت حسابداري، استفاده از نرم‌افزار حسابداري به مديران همه مشاغل پيشنهاد مي‌شود.

شروع يك كسب‌وكار كوچك يا بزرگ، موفقيتي بزرگ محسوب مي‌شود. اين كار آسان نيست و جرات و پشتكار عظيمي مي‌طلبد؛ چرا كه غير از يك خريد يا فروش ساده، ارائه بهترين خدمات و مديريت مالي در توسعه يك تجارت، بسيار حائز اهميت است. براي اينكه بتوانيد يك تجارت را بدون هيچ مشكلي اداره كنيد، بايد امور مالي خود را كاملاً مديريت كنيد. براي كاهش مشكلات در مديريت حسابداري، استفاده از نرم‌افزار حسابداري به مديران همه مشاغل پيشنهاد مي‌شود. اهداف مالي بلندمدت و كوتاه‌مدت نياز به مديريت مؤثر در بخش حساب‌ها دارند؛ بنابراين‌‌، به عنوان يك مدير موفق يا يك حسابدار باتجربه‌‌، بايد به دنبال بهترين نرم‌افزار حسابداري باشيد.

قبل از پرداخت هزينه نرم‌افزار براي مديريت حساب‌ها‌‌، شما بايد رابطه بين حسابداري و امور مالي را بدانيد تا بتوانيد به درستي از آن استفاده كنيد. به طور كلي‌‌، حسابداري، اطلاعات لازم را براي عمليات جمع‌آوري مي‌كند تا صورت‌‌هاي مالي مانند ترازنامه، وضعيت مالي، صورت سود و ساير موارد را بررسي كنيم. حسابداري و امور مالي با يكديگر مرتبط هستند و نرم‌افزار تهيه شده براي اين فرآيند روند كار را آسان‌تر كرده و نتايج دقيقي را ارائه مي‌دهد.

اين نوع نرم‌افزار براي كمك به حسابداران طراحي شده است و به تكميل سريع و صحيح مراحل كمك مي‌كند تا بدون هيچ گونه وقفه‌اي مشاغل خود را اداره كنيد. كار با اين ابزار بسيار آسان است و همچنين گزارشات صحيحي را از جز به جز عملكرد مشاغل توليد مي‌كند. با كمك اين نرم‌افزار‌‌، شما بايد احساس راحتي كنيد چرا كه به سادگي مي‌توانيد جريان وجه نقد را مديريت كنيد. علاوه بر آن‌‌، مي‌توانيد لوايح و گزارش‌ها را براي استفاده در آينده و در مدت زمان طولاني نيز نگهداري كنيد.

قبل از خريد سيستم حسابداري‌‌، مواردي وجود دارد كه براي اطمينان از بهترين انتخاب‌ها بايد در نظر بگيريد. در ابتدا‌‌، شما بايد در مورد ويژگي‌‌هاي نرم افزار مورد نياز براي تجارت خود تصميم بگيريد. اگر به ويژگي‌‌هاي بيشتر يا خاص تري نسبت به ديگر سازمان‌ها احتياج داريد‌‌، بايد در نرم افزاري كه مي‌خواهيد خريداري كنيد سرمايه گذاري بيشتري كنيد؛ اما اگر بودجه محدودي داريد، پس بايد به نرم‌افزاري كه داراي ويژگي‌‌هاي محدودي است‌‌، راضي شويد. نكته دوم‌‌، بهتر است نرم‌افزار كاربر پسند را پيدا كنيد تا در هر زمان به راحتي از آن استفاده كنيد. جدا از اينها‌‌، نرم‌افزار منتخب شما بايد داراي پشتيباني قوي باشد تا بتوانيد در صورت هرگونه مشكل در سيستم، به سادگي با ارتباط برقرار كردن با شركت مبدا، مشكل خود را برطرف نماييد. چند راهكار مرتبط با نرم‌افزار و انتخاب درست آن در بالا ذكر شد، بنابراين بر اساس آن مي‌توانيد نرم‌افزار حسابداري مناسب خود را انتخاب كنيد. اميدواريم كه با مطالعه اين مطلب، بتوانيد در انتخاب خود موفق عمل كنيد.

بايدها و نبايدهاي نرم‌افزار حسابداري توليدي

نرم‌افزار حسابداري يكي از مهمترين ابزارهاي مورد نياز براي هر كسب‌وكار است. اين سيستم‌ها نه تنها به شما در مديريت امور مالي ياري مي‌رساند؛ بلكه به شما در روند افزايش سوددهي نيز كمك مي‌كند. شايد بپرسيد كه چرا‌ و چگونه نرم‌افزار حسابداري مي‌تواند سود را افزايش دهد؟ در اينجا به سه عملكردي كه نرم‌افزار حسابداري را قادر به افزايش سوددهي كسب‌وكارتان مي‌كند، اشاره مي‌كنيم:

سوددهي در گرو ديد همه‌جانبه

نرم‌افزارهاي حسابداري اين امكان را به شما مي‌دهند تا ببينيد پرفروش‌ترين محصولات بازار كدامند و توليد چه محصولاتي افراد را ترغيب به خريد مي‌كند. نرم‌افزار حسابداري همچنين، رديابي موجودي را ارائه مي‌دهد؛ از اين‌رو درباره محصولاتي كه فروش خوبي ندارند نيز، اطلاعاتي كسب و خط توليد آن را براي رسيدن به سوددهي و سرمايه‌گذاري بر روي پرفروش‌ترين‌ها‌‌، كاهش مي‌دهيد؛ بنابراين، مي‌توانيد تصميم بگيريد كه در دوره بعدي چه محصولاتي را بيشتر يا كمتر توليد كنيد تا سود خود را افزايش دهيد.

مشاهده ريز عملكرد با يك كليك

چه كسي گفته است كه تهيه گزارشات مالي دقيق و به روز‌‌، تنها مزاياي سيستم حسابداري است؟! يكي از مهم‌ترين فوايد سيستم‌‌هاي حسابداري، صرفه‌جويي در وقت شماست. با صرفه‌جويي در وقت، كاركنان شما روي موارد ديگري از جمله بهبود كيفيت محصولات توليدي و سرعت بالا توليدات متمركز مي‌شوند.

سيستم حسابداري، بانك اطلاعاتي جامعي را درباره ميزان مواد اوليه، موجودي انبارها، ميزان توليدات در روز، ماه و سال و ساير موارد ديگر را ثبت مي‌كند كه مي‌توانيد هر زمان كه نياز داشته باشيد، آن را به طور كامل بررسي و در اختيار مديران قرار دهيد.

تصميم‌گيري‌‌هاي خرج كردن و تحليل ريسك

شايد بخواهيد مواد اوليه بيشتري براي افزايش خط توليد خود سفارش دهيد يا محصولات جديدي را در چرخه توليدتان قرار دهيد؛ شايد در نظر داشته باشيد تا تعداد پرسنل خود را در كارگاه توليدي‌تان بيافزاييد؛ اما، قبل از انجام هر يك از اين كارها، بايد وضعيت مالي كارگاه خود را در نظر بگيريد و آن را بررسي كنيد. بررسي كنيد كه آيا بودجه لازم را براي انجام تصميمات خود داريد؟ آيا تصميم شما بر روند كسب‌وكارتان تأثيرگذار است؟ با بررسي گزارش‌‌هاي مالي مي‌توانيد به راحتي نيازهاي خود را پيش‌بيني و اهداف آينده خود را بررسي كنيد.

امروزه نرم‌افزار حسابداري توليدي به يكي از نيازهاي اساسي در كارگاه‌‌هاي مختلف توليدي تبديل شده و ثابت شده است كه سيستم‌‌هاي نرم‌افزار توليدي، به دليل ساده‌سازي عملكرد، عدم خطا در محاسبات و كاهش اتلاف وقت، باعث افزايش چشمگير بهره‌وري و ايجاد سوددهي در اين قبيل كسب‌وكارها شده است.


نرم‌افزارهاي حسابداري به منظور ساده‌سازي عملكردهاي محاسباتي، عملياتي از قبيل محاسبات و ثبت داده‌‌هاي مالي، داده‌‌هاي مرتبط با خريد و فروش مواد اوليه يا محصولات، برنامه‌ريزي توليد، گزارش كالاهاي فروش نرفته، ثبت فاكتـور ضايعات، تعريف انبارهاي مختلف و افزودن كالا به آن، محاسبه قيمت تمام شده مواد مصرفي در توليد محصول، رديابي سهام‌ها‌‌، چك‌ها‌‌، تخصيص منابع، تفويض وظايف تا مسيريابي توليد را به طور كامل انجام مي‌دهد. علاوه بر ساده‌سازي، اين نرم‌افزار همچنين فرآيندها را ادغام مي‌كند و براي توليد كنندگان، امكان مشاهده كامل و جامع مسير توليد را از طريق يك سيستم فراهم مي‌آورد.

امروزه نرم‌افزارهاي مديريت و حسابداري توليدي همانند دستگاه‌ها و ماشين‌آلات، در توليدات ضروري هستند. اين نرم‌افزارها، نه فقط براي شركت‌‌هاي بزرگ توليدي، بلكه در مشاغل توليدي متوسط و حتي نوپا و كوچك ​​نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

نرم‌افزار‌‌هاي حسابداري مناسب مشاغل توليدي به تخصيص منابع، مديريت زمان و مسيريابي ساده در روند توليد كمك‌ مي‌كند و در نتيجه روند توليد را تسريع مي‌بخشد. هنگامي كه زمان توليد كوتاه مي‌شود، مي‌توان اجراي سفارش را زودتر پردازش كرد و فعاليت‌‌هاي با ارزشي بيشتري را انجام داد.

بهبود عملكرد كسب‌وكار با استفاده از نرم‌افزار حسابداري بازرگاني


نرم‌افزار حسابداري يك برنامه كاربردي است كه به طور خاص براي تسهيل كار حسابدار در ضبط معاملات تجاري كه معمولاً به‌صورت دستي انجام مي‌شود، مانند خريد، فروش، كارمزد، دفترچه و ساير فعاليت‌‌هاي حسابداري طراحي شده است تا صورت‌‌هاي مالي را به طور صحيح ثبت و با ارائه راهكارها و گزارشات جامع در تصميم‌گيري‌ها‌‌، به مديران كمك نمايد.

نرم‌افزار حسابداري بازرگاني با هدف تسهيل كارهاي شخص حسابدار، در تهيه صورت‌‌هاي مالي، متشكل از ترازنامه‌ها‌‌، سربرگ‌ها‌‌، تراز آزمايشي‌‌، جريان‌‌هاي نقدي‌‌، سود و زيان‌‌، پرونده حسابرسي ماليات‌ها و غيره طراحي و ارائه شده است و با تسريع عملكردهاي مالي، جلوگيري از محاسبات اشتباه، بهبود كارايي شغلي و … به شركت‌ها در فرآيند تصميم‌گيري، با ارائه داده‌‌هاي دقيق و مشخص كردن وضعيت مالي شركت كمك مي‌كند.

قبل از تصميم‌گيري براي انتخاب نرم‌افزار، شركت ابتدا بايد نيازهاي خود را بداند. اگر شركت فقط براي حسابداري به اتوماسيون نياز دارد، استفاده از نرم‌افزار حسابداري به تنهايي كافي است. معمولاً نرم‌افزار حسابداري فقط توسط بخش حسابداري يا امور مالي استفاده مي‌شود و معمولاً كاربران آن فقط حسابدار هستند.

سيستم‌‌هاي حسابداري اغلب راه‌حل‌‌هاي جامعي را براي بخش‌‌هاي مختلف از جمله حسابداري ارائه مي‌دهند و هرچه پيشرفته‌تر و با ماژول‌‌هاي كاربردي و تخصصي بيشتري باشند، هزينه‌‌هاي آن‌ها نيز افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال، شركت‌‌هاي بازرگاني اغلب با ارزهاي مختلفي براي تجارت با ديگر كشور‌ها نياز دارند؛ بنابراين، سيستمي كه براي حسابداري خود استفاده مي‌كنند بايد قابليت چند ارزي را نيز داشته باشند؛ كه اغلب شامل هزينه جدا براي مشتريان اين قبيل نرم‌افزارها مي‌شود.

چرا استفاده از نرم‌افزار حسابداري در حال افزايش است؟

در هر كسب‌وكاري چه كوچك و چه بزرگ، مديريت مالي بسيار مهم است. نرم‌افزارهاي حسابداري با جمع‌بندي ريز داده‌‌هاي مالي، به شما كمك مي‌كند تا درآمد و بودجه شركت را در زمان مناسب سرمايه‌گذاري كنيد. بدون شك نصب نرم‌افزار حسابداري معتبر بسيار تاثيرگذار و قابل اعتمادتر است اما عاقلانه است كه براي انجام چنين برنامه‌ها‌‌بي با يك حسابدار خبره نيز مشورت كنيد.

ما در هوشمند نوين، به ارائه پكيج‌‌هاي مختلف نرم‌افزار حسابداري مي‌پردازيم و سعي ما همواره بر اين بوده است تا محصولات تخصصي خود را به صورت جامع و با هزينه‌اي معقول به مشتريان خود ارائه دهيم. تيم ما با بهره از مهندسين با تجربه، به طور مداوم بر روي سيستم‌‌هاي حسابداري مشغول بوده، تا برنامه‌ها‌‌يي به روز و پيشرفته، در جهت رفع نيازمندي‌‌هاي مالي مديران و حسابداران توليد كند. ما در تيم هوشمند نوين اين‌ اطمينان را به شما مي‌دهيم كه از طريق اين سيستم‌‌، شما مي‌توانيد مزاياي زير رابه دست آوريد.

صحت ديتابيس

در يك تجارت، حفظ بانك اطلاعاتي گسترده، حاوي اطلاعات در مورد مشتريان‌‌، محصولات‌‌، مقادير‌‌، هزينه‌ها‌‌، پرداخت‌ها و غيره بسيار مهم است اما گاهي اوقات كاركنان شما هنگام وارد كردن آنها به ستون خاص‌‌، مرتكب برخي اشتباهات مي‌شوند. با اين حال‌‌، با نرم افزار حسابداري ما‌‌، چنين كارهايي با دقت بسيار انجام مي‌شود.

محاسبه سريع

محاسبات دستي معمولاً زمان زيادي را صرف مي‌كند كه در عصر امروزي غيرقابل قبول و منسوخ است؛ از اين رو‌‌، شما بايد از سيستم‌‌هاي حسابداري كه تمام محاسبات حياتي را در مدت زمان كم و به صورت دقيق انجام مي‌دهد، استفاده كنيد. اين امر همچنين به شما امكان مي‌دهد تا برروي ساير نيازهاي خود در كسب‌وكارتان متمركز شويد.

امنيت

نشت اطلاعات حساس در تجارت‌‌، اعتبار شركت را در بازار تضعيف مي‌كند. اكنون شما مي‌توانيد با استفاده از يك برنامه حسابداري حرفه اي‌‌، از داده‌‌هاي تجاري خود محافظت كنيد؛ علاوه بر اين، استفاده از سيستم‌‌هاي حسابداري، اين امكان را براي شما فراهم مي‌كند تا با ذخيره سازي اطلاعات بر روي حافظه‌‌هاي جانبي و فلش‌ها‌‌، در صورت ايجاد مشكل، آنها را بازيابي كنيد.

گزارش تجزيه و تحليل

شما بايد به‌طور دوره اي تجزيه و تحليل كاملي از عملكردهاي تجاري سازمان خود انجام دهيد. اين‌كار براي شناسايي بخش‌ها‌‌يي كه نياز به توجه بيشتري دارند ضروري است؛ بنابراين، استفاده از يك برنامه مديريت حسابداري، به شما اين امكان را مي‌دهد كه گزارشات ارزيابي دقيقي را براي اجراي اقدامات توصيه شده، در اسرع وقت به دست آوريد.

قابليت دسترسي ساده

متخصصان فروش غالباً بايد قبل از تعامل با مشتريان، وقت و انرژي زيادي را براي به دست آوردن موجودي‌ها‌‌، داده‌‌هاي مشتريان و … صرف كنند. بدون شك استفاده از سيستم حسابداري ساده، به افراد مختلف كه گاهاً دانش حسابداري ندارند نيز كمك مي‌كند تا دچار سردرگمي در محاسبات نشوند. قابليت دسترسي ساده به تيم شما كمك مي‌كند كه پس از تحليل داده‌ها‌‌، به درستي عمل كند.

نرم‌افزار حسابداري فروشگاهي و نيازمندي‌‌هاي كاربردي مشتريان

طبيعي است كه اكثر فروشندگان و مغازه‌داران، دانش حسابداري كافي براي استفاده از نرم‌افزارهاي حسابداري تخصصي و حرفه‌اي را ندارند؛ به همين دليل، سهولت در استفاده از برنامه و كاربرپسند بودن آن بسيار مهم است. انسان‌ها همواره تحت تاثير زيبايي و سادگي قرار مي‌گيرند و اين حتي در نرم افزارهاي حسابداري نيز صادق مي‌كند. نرم‌افزاري‌ها‌‌يي براي مديريت فروشگاه‌ها مناسب است كه ساده بوده و نياز به دانش حسابداري نداشته باشند؛ به همين دليل است كه توسعه دهندگان نرم‌افزار‌‌هاي حسابداري سخت تلاش مي‌كنند تا سيستم‌ها‌‌يي كاربر پسند طراحي و ارائه دهند.

خطاهاي انساني را به حداقل برسانيد

همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره كرديم‌‌، يكي از ضررهاي مديريت و حسابداري دستي، احتمال زياد خطاي انساني است. اشباهاتي مانند ۱ را ۲ زدن در حسابداري متداول است؛ اما اگر يك صفر را اضافه يا كم بزنيد، به مشكلات بزرگي ختم خواهد شد. نرم‌افزار حسابداري فروشگاهي، به فروشندگان شما كمك مي‌كند تا هرگونه داده و معاملات مشتري را به‌طور خودكار ضبط كنند؛ بنابراين مي‌تواند، خستگي ورود داده‌‌هاي مكرر را كاهش داده و احتمال خطاي انساني را به كمترين حد ممكن برساند.

مديريت موجودي عملي

در مقايسه با ساير مشاغل، كسب‌وكارهاي فروشگاهي روزانه با دريافت و پرداخت مبالغ بيشتري سروكار دارند؛ بنابراين، براي ساده‌سازي مديريت موجودي خود، به يك سيستم حسابداري فروشگاهي نياز داريد. برنامه حسابداري هوشمند نوين، اطلاعات دقيقي در مورد موجودي‌ها‌‌، در اختيار شما قرار مي‌دهد.

مديريت چند رسانه‌اي آسان‌تر

با پيشرفت مشاغل، ديگر اين‌گونه نيست كه همه كارهاي مديريتي صرفا حضوري يا دستي انجام شود؛ بنابراين‌‌، لزومي ندارد كه به طور مستقيم از فروشگاه‌‌هاي خود بازديد كنيد تا از ميزان فروش محصولات، ميزان موجودي و … مطلع شويد. با استفاده از برنامه‌‌هاي حسابداري مي‌توانيد داده‌ها و اطلاعات‌ فروشگاه‌‌هاي خود را، از يك مكان يا حتي از طريق تلفن همراه خود كنترل كنيد.

به جذب مشتري فكر كنيد!

ما مي‌دانيم كه اگر اطلاعات كافي درمورد مشتريان خود نداشته باشيم، فرصت بزرگي را براي افزايش فروش از دست مي‌دهيم. براي به دست آوردن اين بينش، مي‌توانيد از طريق نرم‌افزار حسابداري اطلاعات لازم مشتريان خود را ثبت و در مواقع نياز از تجزيه و تحليل آن استفاده كنيد. با بررسي تجزيه و تحليل نرم‌افزار حسابداري مي‌توانيد دريابيد كه بزرگترين هزينه كننده‌ها و مشتريان شما كدام هستند و با ارائه و ارسال تخفيف‌ها و پيام‌‌هاي ترغيب كننده به مشتريان، فروش و سوددهي خود را افزايش دهيد.

با نرم‌افزار حسابداري پيمانكاري، در قله درآمد خود بايستيد!

چه مدت مي‌توانيد حساب‌‌هاي شركت خود را با ليست‌‌هاي دست‌نويس مديريت كنيد؟ آيا براي هريك از مشاغل كوچك و نوپا نرم‌افزار حسابداري تجاري ضروري است؟ تجارت شما از نرم‌افزار حسابداري خوب چگونه سود مي‌برد؟ در حقيقت، انتخاب نرم‌افزار حسابداري از زمان شروع كسب‌وكارتان باعث مي‌شود تا از ابتدا بتوانيد كنترل كارهايتان را در دست بگيريد و از انتقال اسناد كه با تلف كردن وقت همراه است دوري كنيد.

از مهم‌ترين بخش‌هاي شركت‌هاي پيمانكاري‌‌، مي‌توان به بخش حسابداري و واحد مالي آن شركت اشاره كرد. بدون داشتن سيستم حسابداري پيمانكاري نمي‌توانيد به قرارداد‌ها و پيچيدگي فرآيندهاي پرداخت هزينه‌ و حقوق و دستمزد رسيدگي كنيد. شغل پيمانكاري‌‌، اغلب در دست فرد يا شركتي است كه با سازمان يا شخصي ديگر‌‌، قرارداد دارد و در ازاي اين قرارداد پروژه‌اي ‌‌را برعهده مي‌گيرد. قراردادهاي پروژه‌اي ‌‌شامل موضوعات مختلفي از جمله موضوع و مدت انجام كار‌‌، مبلغ قرارداد و تعهدات بين طرفين است.

پيمانكاران و شركت‌هاي پيمانكاري اغلب چند پروژه پيمانكاري را به صورت همزمان مديريت مي‌كنند و همانطور كه مي‌دانيد مديريت همه‌جانبه پروژه‌‌ها به صورت همزمان كار بسيار دشواري است. يك پيمانكار با امضاي قراردادها‌‌، مسئوليت بزرگي را عهده‌دار مي‌شود مسئوليتي كه با كوچكترين اشتباه تمام برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده را دچار مشكل‌ مي‌كند. شما‌ مي‌توانيد با استفاده از يك نرم‌‌افزار پيمانكاري دقيق‌‌، هم زمان چند پروژه را مديريت‌‌، اطلاعات مالي شركت خود را تحليل و با ثبت صورت هزينه‌ها‌‌، ارزيابي دقيقي از عملكرد كسب‌وكار خود داشته باشيد. علاوه بر آن اگر مي‌خواهيد ثبت و گزارش را با دقت بررسي كنيد‌‌، استفاده از نرم‌افزاري جامع و يكپارچه مي‌تواند به شما در انجام اين امور كمك كند. شايد سوال كنيد چرا بايد از سيستم پيمانكاري استفاده كنيم؟ پاسخ به اين سوال آسان است. استفاده از نرم‌افزار حسابداري پيمانكاري براي شما مزيت‌هايي را ايجاد مي‌كند كه از ميان آن‌‌ها مي‌توان به عدم وجود مغايرت بين اطلاعات مالي و واحدهاي عملياتي‌‌، مديريت دقيق هزينه‌هاي هر قرارداد‌‌، بررسي دقيق ميزان هزينه‌هاي انجام شده و مقايسه با برآورد كل هزينه‌ها‌‌، مديريت عمليات دريافتي بابت هر يك از صورت وضعيت‌‌ها اشاره كرد.

براي اكثر صاحبان مشاغل‌‌، سهولت استفاده بر ساير عملكردها و قابليت‌‌هاي فني نرم افزار ارجحيت دارد. با اين حال، نرم‌افزار حسابداري بايد بتواند پاسخگوي نياز‌‌، حال و آينده تجارت شما باشد. نرم‌افزار حسابداري، متناسب با نيازهاي منحصر به فرد مشتريان‌‌، كمك مي‌كند تا تجارت را درك كنيد و همچنين براي آينده شغلي خود برنامه‌ريزي كنيد.

نرم‌افزار حسابداري به شما كمك مي‌كند تا كليه خريدها، سفارشات، دارايي و موارد ديگر را پيگيري كنيد.‌ از ويژگي‌‌هاي تخصصي نرم‌افزار حسابداري پيمانكاري هوشمندنوين مي‌توان به امكان ايجاد تعداد نامحدود پروژه در نرم‌افزار پيمانكاري، كدينگ پيش فرض پيمانكاري، معرفي مراكز هزينه و ثبت كالاهاي مصرفي در هر پروژه و قرارداد، معرفي چندين انبار در پروژه‌‌هاي مختلف، محاسبه بهاي تمام شده و سود و زيان هر پروژه، ارائه صورت وضعيت پيمانكاري در مراحل مختلف، امكان ثبت ضمانت‌نامه، ارائه گزارشات فصلي جهت ارائه به دارايي به همراه گزارشات متنوع و جامع، ارائه دسترسي‌‌هاي دلخواه مديران و كاربران، مكان ايجاد پروژه‌‌هاي مختلف و معرفي صندوق، تنخواه گردان و بانك به تفكيك پروژه‌ها‌‌، امكان تفكيك مواد اوليه، مصالح مصرفي و خروجي هر پروژه به صورت جداگانه و…اشاره كرد. براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر درباره نرم‌افزارهاي تخصصي هوشمند نوين، مي‌توانيد به سايت ما و مشاهده دموي رايگان نرم‌افزار بپردازيد.

منبع:

https://tejaratnews.com/بهترين-نرم-%e2%80%8cافزار-حسابداري


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۹:۴۴ توسط:رويا واحدي موضوع:

نگاهي به ويژگي‌هاي منحصر به فرد نرم افزار حسابداري فروشگاهي هوشمند نوين


نگاهي به ويژگي‌هاي منحصر به فرد نرم افزار حسابداري فروشگاهي هوشمند نوين

فضاي سوپر ماركت‌ها و فروشگاه‌ها امروزه بسيار متفاوت از گذشته است.‌‌ تنوع كالاها بالا رفته و مشتريان گزينه‌هاي بيشتري پيش رو دارند و اين باعث افزايش رقابت در بين فروشگاه‌ها شده است.‌‌ با افزايش تنوع محصولات و مجموعا افزايش محصول، ديگر نمي‌توان مانند گذشته به راحتي قيمت و تاريخ توليد و انقضاي محصولات را حفظ نمود، ضمن اينكه در صورت انتخاب محصولات زياد توسط مشتريان نيز، نميتوان به صورت دستي يك به يك قيمت‌ها را توسط ماشين حساب محاسبه كرد چرا كه زمان در عصر امروزي بسيار با‌ اهميت است و سرعت عمل نقش به سزايي در جذب مشتريان دارد.‌‌ تلاش براي درك تقاضاي مشتريان و بهبود عملكردهاي فروشگاهي، شما را به سمت استفاده از نرم افزارهاي حسابداري فروشگاهي سوق مي‌دهد.‌‌

نكته ديگر در فروشگاه‌ها، مكان فروش است.‌‌ آيا محصولات شما بصورت آنلاين نيز فروخته مي‌شود يا صرفا فروش فيزيكي داريد؟ فرقي نمي‌كند؛ حتي فروشگاه‌هاي اينترنتي نيز نياز به يك نرم‌افزار حسابداري، جهت ثبت و نگهداري فاكتورها و ديگر داده‌هاي فروش آنلاين دارند.‌‌ سيستم فروشگاهي هوشمند نوين اين قابليت را براي شما فراهم مي‌آورد تا بتوانيد فروش هايي كه از سايت شما انجام شده را نيز به صورت ثبت و بررسي نماييد.‌‌ در سرويس حسابداري آنلاين هوشمند نوين با انتخاب محصول مورد نظر مشتري و خريد آن، به صورت خودكار محصول از سيستم انبار شما حذف و به قسمت فروش منتقل خواهد شد كه اين امر، از بروز خطاهاي موجودي كالا و ديگر مسائل جلوگيري مي‌كند.‌

نگاهي به ويژگي‌هاي منحصر به فرد نرم افزار حسابداري فروشگاهي
صاحبان فروشگاه‌ها به راه حل‌هاي جامع علاقه‌مند هستند.‌‌ ارائه راه حل‌هاي جامع به اين معنا كه سيستم حسابداري بتواند به همه جنبه‌هاي كسب و كارآن ها، مانند سيستم‌هاي انبار و موجودي، اعلام تاريخ‌هاي توليد و انقضا، سفارش محصولات، پيش بيني عادات خريد مشتريان و ارسال پيامك‌هاي جذب كننده تخفيفات و جشنواره‌ها و … كمك كند.‌‌ حال بايد بدانيم كه سيستم‌هاي فروشگاهي چگونه و با چه ويژگي هايي به موفقيت كسب و كار شما كمك مي‌كنند.‌ در اينجا چند ويژگي مهم در ساختار‌ نرم افزارهاي فروشگاهي رامختصر توضيح مي‌دهيم:

-اصل ماجراي حسابداري فروشگاهي
حسابداري در فروشگاه‌ها بسيار مهم است و كاهش خطاهاي انساني موجب صرفه جويي در وقت و هزينه مي‌شود.‌‌ شما بايد به دنبال راه حل يكپارچه اي باشيد كه تركيبي از فروش، خريد و مديريت موجودي با ويژگي‌هاي حسابداري سنتي باشد.‌‌ اين نرم افزار بايد به شما امكان وارد كردن داده‌هاي معامله را بدهد تا به راحتي بتوانيد سوابق خريد را ايجاد كنيد؛ همچنين اين مهم است كه شما بتوانيد دارايي ها، بدهي ها، هزينه‌ها و درآمدها را مستند كنيد تا ديدگاهي درمورد سود خالص و ناخالص خود داشته باشيد.‌

-مديريت ارتباط با مشتري
با استفاده از سيستم‌هاي حسابداري، مديريت ارتباط با مشتريان نيز به نحوي براي شما فراهم مي‌شود.‌‌ اين امر به شما كمك مي‌كند تا مشتريان و عادات خريد آن ها، چگونگي ترجيح برقراري ارتباط و آنچه را كه احتمالاً خريداري مي‌كنند با مشاهده گزارشات موجود در سيستم مي‌توانيد به راحتي پيش بيني كنيد.‌‌ نرم افزارهاي مناسب فروشگاه ها، راهكارهايي عالي براي اتصال معاملات درون فروشگاهي و آنلاين با استراتژي‌هاي بازاريابي و فروش بزرگتر است.‌

-چاپ باركد و چاپ چك
سيستم حسابداري فروشگاهي، امكان چاپ باركد براي را مهيا نموده است تا بتوانند به بهترين و سريعترين شكل ممكن عمليات فروش خود را انجام دهند.

-مديريت زنجيره تأمين
هر فروشگاه از ابزارهاي مختلفي براي مديريت زنجيره تأمين استفاده مي‌كند كه مي‌تواند شامل مديريت سفارشات، مديريت انبارها و ساير كاركردها باشد.‌‌ با استفاده از يك نرم افزار حسابداري فروشگاهي خوب مي‌توانيد، به سادگي تمامي اين امكانات را باهم در يك جا داشته و انبارها و موجودي‌هاي فروشگاه‌هاي مختلف خود را در يك سيستم ثبت و بررسي نماييد ضمن اينكه با نگه داشتن همه داده‌ها و اسناد مالي در يك سيستم، در صرف زمان و هزينه‌هاي خود نيز صرفه جويي مي‌كنيد و عملكرد خود را سرعت مي‌بخشيد.‌‌ بررسي و‌ مديريت انبارها به شما كمك مي‌كند تا زماني كه محصولات كم هستند آن‌ها را به موقع شناسايي كنيد.‌

-كنترل موجودي
محصولات مختلف و راه‌هاي متفاوتي براي فروش محصولات وجود دارد، بنابراين رديابي موجودي نياز به راه حلي دارد كه بتواند مطابق با نيازهاي منحصر به فروشندگان خاص باشد.‌‌ ممكن است يك فروشگاه، چندين مكان يا انبار براي محصولات خود داشته باشد.‌‌ براي بهبود سودآوري، افزايش محصول و كاهش هزينه‌هاي سربار بهتر است تا از يك راه حل حسابداري قوي كه بتواند موجوديهايتان را نيز رديابي كند، استفاده كنيد.‌

-ارائه گزارشات
در بعضي مواقع داده‌ها مي‌توانند با ارزش ترين منبع ما باشند.‌‌ براي مديران و صاحبان مشاغل فروشگاهي و يا كساني كه مايل به شناسايي بهتر روند كاري خود هستند، تجزيه و تحليل و ابزارهاي گزارش دهي مي‌تواند، در جهت سودآوري و تشخيص نقاط ضعف و قدرت فروشگاه، نقش بسزايي داشته باشد.‌‌

با توجه به ويژگي‌هاي بيان شده در بالا، اگر به دنبال نرم افزاري جهت مديريت و ثبت داده‌هاي مالي فروشگاه خود هستيد؛ ليستي بر اساس نيازهاي كسب و كار خود تهيه كنيد و به دنبال سيستم جامعي باشيد كه حتما شامل حسابداري فروش، مديريت ارتباط با مشتري، مديريت انبارها، مديريت زنجيره تأمين، كنترل موجودي و ارائه گزارشات مختلف باشد.‌‌ راه حل‌هاي حسابداري شما بايد آسان باشد، نياز به زمان كمي براي يادگيري داشته باشد و به كسب و كار شما كمك كند تا بتوانيد رضايت مشتريان خود را به خوبي جلب نماييد.‌‌ شركت هوشمند نوين با ارائه ماژول‌هاي تخصصي در قالب نرم افزارهاي جامع حسابداري به شما كمك مي‌كند تا بتوانيد به رشد كسب وكار خود كمك كنيد.‌

 

نقش نرم افزار حسابداري پيمانكاري در مديريت همزمان پروژه ها
امروزه با تنوع ايجاد شده در نرم افزارهاي حسابداري، صاحبان مشاغل و كسب و كارها مي‌توانند از نرم‌افزار‌‌‌هاي حسابداري مناسب با شغل و حوزه‌ي كاري خود استفاده كنند و مديريت مالي كسب و كارشان را در دست بگيرند.‌‌ انتخاب يك سيستم حسابداري به نوع كسب و كار و اندازه سازمان شما بستگي دارد.‌‌ در كشور ما به دليل عدم آگاهي برخي صاحبان مشاغل از حسابداري، نرم‌افزارهاي مالي خود را به سمت هوشمند‌سازي در كنار ساده‌سازي براي افرادي كه دانش كمي‌در اين حوزه دارند، هدايت مي‌كند تا صاحبان مشاغل بتوانند به سادگي بخش مالي و حسابداري خود را مديريت كرده و از عملكرد حسابداران خود آگاهي يابند.‌‌

نگاهي به ويژگي‌هاي منحصر به فرد نرم افزار حسابداري فروشگاهي هوشمند نوين

سيستم حسابداري پيمانكاري هوشمند نوين، نرم افزاري محبوب با بيش از 30 سال سابقه بوده كه به جنبه‌هاي مختلف حسابداري شما كمك مي‌كند، تا در وقت خود صرفه جويي كنيد و خطاهاي دستي را از بين ببريد.‌‌ استفاده از نرم افزارهاي حسابداري راه حلي است كه براي پيمانكاران در نظر گرفته شده است زيرا كاملاً يكپارچه و بصري است.‌‌ اين نرم افزار‌ها شامل ويژگي‌ها و ماژول‌هاي تخصصي، براي رسيدگي به معاملات پيمانكاري است و با استفاده از آن مي‌توانيد حساب‌هاي پرداختني، رديابي عملكردها و به دنبال آن، حسابرسي آسان را براي مجموعه خود به وجود آوريد.‌‌ شما مي‌توانيد براي دسترسي به اطلاعات براي اهداف امنيتي محدوديت هايي را تنظيم كنيد، حسابداري براي چندين شركت و بخش را همزمان مديريت كنيد و تمام اطلاعات مالي را به صورت تفصيلي و سازمان يافته در يك سيستم حفظ و نگهداري داريد.‌

نرم افزارهاي حسابداري به رديابي منابع مالي كمك مي‌كنند و اطلاعات مهم مربوط به پيمانكاري، از جمله حقوق و دستمزد، ميزان دستمزدهاي جاري، فعاليت‌هاي پرسنل و پيمانكاران، ثبت و تغيير سفارشات، معاملات چندگانه، استفاده از تجهيزات، كسر اتحاديه و قراردادهاي فرعي، معرفي مراكز هزينه و ثبت كالاهاي مصرفي در هر پروژه و قرارداد، محاسبه بهاي تمام شده و سود و زيان هر پروژه، ارائه صورت وضعيت پيمانكاري در مراحل مختلف، پشتيبان گيري اطلاعات به صورت اتومات و دستي و …‌‌ را به طور كامل در اختيار حسابداران و مديران قرار مي‌دهند.‌‌ استفاده از اين ابزار براي برنامه ريزي، مديريت پروژه‌ها و هزينه‌هاي شغلي مناسب است.‌‌ در برخي نرم افزارهاي حسابداري پيمانكاري ماژول‌هاي اضافي شامل موجودي، اعزام نيرو خدمات، صورتحساب قيمت واحد، مسيريابي اسنادو … نيز وجود دردند كه به درخواست مشتريان به سيستم اضافه مي‌گردد.‌

 

نرم افزار حسابداري بازرگاني، نرم افزاري براي مديريت تجارت     
اگر به تازگي وارد حوزه بازرگاني و تجارت شده ايد و يا از گذشته در اين كسب و كار مشغول هستيد، ضروري است كه به خوبي منابع مالي خود را تحت كنترل داشته و حفظ نماييد. براي اينكه فاكتورهاي خود را به سادگي بررسي كنيد و ساعت‌ها وقت خود را براي گشتن در ميان داده‌هاي كاغذي نگذرانيد و ايراد‌ها و خطاهاي غير قابل جبراني ايجاد نكنيد، ممكن است به يك ابزار پشتيباني نياز داشته باشيد. خوشبختانه، ابزار مورد نياز شما در دست ماست! نرم‌افزار حسابداري به شما كمك مي‌كند تا هنگام تهيه فاكتورها، تخفيفات، ماليات، هزينه‌هاي حمل و نقل و ساير صورتحساب‌هاي قابل استفاده دچار سردرگمي نشويد.

اين ابزار به شما در پرداخت به موقع ماليات كمك كرده و مي‌تواند جزئيات را به طور كامل تضمين كند. نرم افزار هوشمندنوين براي تجارت شما بسيار مناسب است. اين يك راه حل همه جانبه حسابداري است كه تمام نيازهاي حسابداري شما را مانند ايجاد فاكتورهاي حرفه اي، ارائه گزارشات جامع و كاربردي و ثبت تمام هزينه‌هاي شغليتان را برطرف مي‌كند. استفاده از نرم افزارهاي تخصصي، ديد بهتري را براي كمك به شما در مديريت امور مالي كسب و كار تان فراهم مي‌كند.

نگاهي به ويژگي‌هاي منحصر به فرد نرم افزار حسابداري فروشگاهي هوشمند نوين

استفاده از نرم افزار حسابداري بازرگاني، اطلاعات بيشتري را در مورد عملكردهاي مالي و بينش در مورد پتانسيل رشد، به شما ارائه مي‌دهد؛ اين به شما كمك مي‌كند تا براي آينده شغلي خود برنامه ريزي كنيد و در وقت و هزينه خود صرفه جويي كنيد. شما مي‌توانيد به حسابدار خود براي همكاري در بازبيني‌هاي نهايي اجازه دهيد تا به گزارش‌هاي كلي دسترسي پيدا كرده و داده‌هاي كسب و كار شما را تجزيه و تحليل كنند. با استفاده از نرم فزار حسابداري بازرگاني هوشمند نوين، تجارت خود را با سرعت بيشتري پيش ببريد.

-صرفه جويي در وقت
به عنوان يك تيم تجاري قوي، احتمالا شما نيز از صبح زود تا دير وقت، زمان زيادي را براي كسب و كارتان صرف مي‌كنيد. با خودكار كردن كارهاي حسابداري، وقت زيادي كه در محاسبات تك تك داده‌هاي مالي گرفته مي‌شد به شما بازگردانده مي‌شود و اينگونه مي‌توانيد با تعادل بهتري به كار و زندگي خود بپردازيد.

-از نظر حرفه اي
شما خدمات حرفه اي مهمي را به مشتريان خود ارائه مي‌دهيد. استفاده از سيستم‌هاي حسابداري به شما كمك مي‌كند فاكتورهاي جامع و كاملي را از لحاظ جزئيات به مشتريان خود تحويل دهيد. با اين ابزار‌ها تمامي خريد و فروش‌ها با جزئيات كامل در سيستم ثبت مي‌شود و شما مي‌توانيد جزئيات دلخواه خود را در فاكتورها به نمايش بگذاريد.

-سريعتر پرداخت كنيد
تاجران و بازرگانان براي پيشبرد اهداف و روندكاري خود، به پرداخت به موقع هزينه معاملات مشتريان خود متكي هستند. برنامه هوشمند نوين، به سادگي و در زمان‌هاي تعيين شده، هشدار هايي را مبني بر تاريخ چك ها، فاكتورها و صورت حساب‌هاي هر مشتري، به شما نشان مي‌دهند؛ بنابراين، لازم نيست كه وقت خود را براي جستجوي تاريخ‌هاي وصول چك‌ها تلف كنيد.

 

متناسب با بودجه خود نرم افزار حسابداري بخريد!
دامنه محصولات نرم افزاري حسابداري به طور پيوسته در حال رشد است. امروزه نرم افزارهاي حسابداري بسياري توسط شركت‌هاي نرم افزاري مختلف توليد و به بازار ارائه شده اند. اين سيستم‌ها باقيمت‌هاي متفاوت و متناسب با نيازهاي صنوف مختلف شغلي در بازار موجود هستند و مي‌توانيد متناسب با بودجه مورد نظر، نرم افزار مورد نياز خود را خريداري كنيد. اين برنامه‌ها به طور معمول در ويژگي‌ها و ماژول‌هاي موجود در نرم افزار، تعداد كاربراني كه مي‌توانند به نرم افزار دسترسي داشته باشند و قيمت با يكديگر متفاوت هستند.

نرم‌افزار حسابداري، مديريت رويه‌هاي مالي و انجام وظايف مالي را بطور صحيح و سريع براي صاحبان مشاغل آسانتر مي‌كند. به خاطر داشته باشيد كه اين امر جايگزين نقش مديران حسابداري در سازماندهي امور مالي شركت نمي‌شود، بلكه در عوض باعث افزايش بهره وري آن‌ها مي‌شود.

بدون كمك نرم‌افزار حسابداري، صاحبان مشاغل يا مديران حسابداري مجبورند وقت زيادي را، صرف ايجاد گزارش‌هاي مالي و ساير اسناد و يا تطبيق حساب‌ها و صورت‌هاي بانكي كنند. اين نرم افزار تا حد زيادي به آن‌ها كمك مي‌كند تا ديد كاملي بر سلامت مالي شركت خود داشته و بتوانند تصميمات عاقلانه تري بگيرند.

قبل از پرداخت هزينه نرم افزار، براي مديريت حساب‌ها، شما بايد رابطه بين حسابداري و امور مالي را بدانيد تا بتوانيد به درستي از آن استفاده كنيد. به طور كلي، حسابداري اطلاعات لازم را جمع آوري مي‌كند تا صورت‌هاي مالي مانند ترازنامه، وضعيت مالي، صورت سود و زيان و ساير موارد را توليد كند؛ بنابراين، حسابداري و امور مالي به يكديگر بستگي دارند و نرم افزار تهيه شده براي اين فرآيند، روند كار را آسان تر كرده، خطاهاي موجود را به حداقل مي‌رساند و نتايج دقيقي را در قالب گزارشاتي جامع ارائه مي‌دهد.

سيستم‌هاي حسابداري هوشمند نوين، انعطاف پذير باشد است؛ يعني متناسب با نيازهاي منحصر به فرد هر تجارت ماژول‌هاي مورد نياز را در اختيار سازمان‌ها و كسب و كارها قرار مي‌دهد.

بهتر است تا قبل از خريد نرم‌افزار حسابداري به مشاهده ي دمو نرم افزارها بپردازيد تا مطمئن شويد، ويژگي‌هاي مورد نيازتان را به طور كامل برآورده مي‌سازد. براي مشاهده دموي رايگان نرم افزارهاي حسابداري تخصصي ما، مي‌توانيد به سايت هوشمندنوين مراجعه نماييد.

 

حسابداري سنتي در مقابل نرم افزارهاي حسابداري جديد
حسابداري سنتي فرآيندي براي مديريت صورتحساب ها، داده‌هاي مالي و معاملات مختلف حسابداري بصورت دستي و بدون كمك نرم افزار است. در حسابداري سنتي، نقش حسابداران بسيار مهم است زيرا آن‌ها كساني هستند كه بايد صورت‌هاي مالي را بدون عيب و نقص ثبت، محاسبه و ايجاد كنند. معمولاً انجام اين كارها زمان زيادي مي‌كشد چرا كه آن‌ها به صورت دستي انجام مي‌شوند.

متأسفانه خطاي انساني در حسابداري سنتي اجتناب ناپذير است. به همين دليل است كه بسياري از شركت‌ها به استفاده از نرم‌افزارهاي حسابداري روي آورده اند.

استفاده از ابزارهاي حسابداري هنوز هم نقش انسان را براي وارد كردن داده‌ها در بر مي‌گيرد، اما بيشتر فرآيند‌ها مانند محاسبات، ثبت و گزارش‌گيري‌ها بصورت خودكار انجام مي‌شوند. با استفاده از سيستم حسابداري، خطاي انساني به حداقل مي‌رسد و مي‌توانيد بيش از پبش بر روي رشد و توسعه كسب و كارتان تمركز كنيد.

نرم افزارهاي حسابداري باعث صرفه جويي در وقت و هزينه مي‌شوند. در همه جاي دنيا، حسابداري به عنوان يك كار بسيار حساس و زمان بر شناخته مي‌شود زيرا معاملات زيادي براي ثبت و شمارش وجود دارد. اما، با يك سيستم حسابداري مي‌توان تمام مراحل را به صورت خودكار انجام داد تا كارها با سرعت بيش تري پيش بروند. شركت شما براي انجام حسابداري و كارهاي ديگر نيازي به حسابداران اضافي ندارد. با خريد يك نرم افزار حسابداري مي‌توانيد، هزينه‌هاي شركت خود را براي ساير نيازهاي مهم پس انداز كنيد.

 

چند ويژگي‌ خاص در نرم افزار حسابداري خدماتي
مشاغل مبتني بر خدمات در مقايسه با يك تجارت مبتني بر محصول، نيازهاي حسابداري و جزئيات كمتري دارند. ارائه دهندگان شركت‌هايي مانند خدمات حمل ونقل، خدمات نظافتي، خدمات حسابداري، شركت‌هاي مهندسي و معماري، خدمات كامپيوتري، وكلا، ‌مشاوران و … هر يك داراي سيستم‌ها و ماژول‌هاي منحصر به فردي در سيستم حسابداري هوشمند نوين هستند. مشاغل خدمات گرا اغلب كارمنداني را، براي ارائه خدمات به مشتريان خود استخدام مي‌كنند. در اينگونه كسب و كارها، ارائه خدمات مانند هزينه وكالت، مشاوره و خدمات حسابداران مي‌توانند بطور ماهانه، هفتگي و يا به صورت ساعتي انجام گردد كه خود خواستار ماژول‌هايي است. سيستم حسابداري هوشمند نوين به منظور رفع نيازهاي هريك از مراكز خدماتي، امكان درخواست هركدام از ماژول‌هاي مورد نياز كسب وكار شما را ارائه مي‌دهد.

هدف اصلي مشاغل خدماتي ارائه خدمات و دريافت و پرداخت وجه به صورت كامل يا جزئي است. ثبت معاملات بعضي اوقات به صورت نقدي (هنگام دريافت ثبت مي‌شود) يا به صورت اعتباري انجام مي‌شود، بدين معني كه در زمان ارائه، خدمات بعدي رزرو شده است و وجوه مربوط نيز در دوره‌هاي بعدي دريافت مي‌شود. اين تراكنش‌ها و صورت حساب‌ها در نرم افزار حسابداري خدماتي به سادگي قابل ثبت است. گاهي اوقات چنين اتفاقي مي‌افتد كه خدمات به صورت پيوسته ارائه مي‌شوند. اين معاملات ممكن است به صورت هفتگي، ماهانه، سه ماهه يا سالانه تكرار شود. سيستم حسابداري هوشمند نوين با دارا بودن تكرار ويژگي معاملات، مي‌تواند بهترين پشتيبان در ثبت اينگونه معاملات باشد. بسياري از مشاغل خدماتي، درآمدهايشان را براساس فاكتورها يا قبض‌هاي صادر شده به مشتريان ثبت مي‌كنند و برخي نيز درآمد را بر اساس وجه نقدهاي دريافتي ثبت مي‌كنند. اين بدين معني است كه وجوه در سيستم حسابداري مي‌توانند طبق نياز كاربر شما، به صورت نقد، بيعانه و يا بر اساس فاكتورها يا قبض‌ها در سيستم حسابداري ثبت گردند.

ما يك نرم افزار تخصصي حسابداري براي شركت‌هاي خدماتي طراحي نموده‌ايم كه اين نرم افزار جزئيات خدمات را به طور كامل در اختيار شما قرار مي‌دهد. استفاده از اين سيستم مي‌تواند به شما در كسب و كارتان كمك كند. ثبت خدمات ارائه شده به مشتريان، ثبت اسناد حسابداري مانند درآمد، هزينه، پرداخت و دريافت به صورت اتوماتيك، امكان پيوست ضمائم به اسناد حسابداري، ايجاد فاكتور فروش، مرجوعي و پيش فاكتور، گزارش ليست فاكتورهاي فروش و مرجوعي، امكان وصول، صدور، دريافت، عودت، گزارش و سررسيد چك‌ها، امكان معرفي، تغيير، تنظيم، گزارش سود ‌و ‌زيان حساب‌ها و … از ويژگي‌هاي نرم‌افزار حسابداري خدماتي هوشمند نوين است.


منبع:

https://techrato.com/2020/07/21/special-features-of-an-accounting-app/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۲:۴۱ توسط:رويا واحدي موضوع:

با نرم افزار حسابداري فروشگاهي، خطاهايتان را به صفر برسانيد!


با نرم افزار حسابداري فروشگاهي، خطاهايتان را به صفر برسانيد!

موفقيت هر كسب وكاري وابسته به فروش مناسب محصولات، خدمات شايسته و همچنين پاسخگويي سريع و منعطف با نياز مشتريان‌ مي‌باشد، اين موضوع براي فروشگاه ها بيش از ديگر كسب و كارها مهم است چرا كه رابطه مستقيمي با مشتريان جهت فروش محصولات خود دارند. نرم افزار نوين به شما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيد با اشراف كامل به انبار و هزينه‌هاي كالاهاي موجود، خريد و فروش مطلوبي داشته باشيد؛ همچنين، موجب جلوگيري از هدر دادن زمان، كاهش هزينه‌هاي اضافي، افزايش بهره وري و يكپارچه سازي سيستم مالي مي‌گردد. يكي از بهترين و مهمترين قابليت‌هاي نرم افزار هوشمند نوين، طراحي ساده، آسان و استاندارد به همراه جزئيات دلخواه مشتري و دارا بودن محيط گرافيكي زيبا به منظور جلوگيري از خستگي، در برابر استفاده مكرر از نرم افزار، توسط كاربران و حسابداران مي‌باشد.

سيستم حسابداري هوشمندنوين، به طور خودكار به ثبت اسناد خريد و فروش و جريان‌هاي حسابداري و مالي كسب وكار شما پرداخته و با قابليت اتصال به دستگاه‌هاي باركدخوان و ترازوها همچنين اتصال به دستگاه‌هاي پوز فروشگاهي و كارت خوان بانكي، موجب سهولت كاركرد، افزايش عملكرد و بالا رفتن سرعت توسعه كسب وكار شما مي‌گردد. نرم افزار حسابداري فروشگاهي هوشمند نوين با دارا بودن ماژول‌هاي كاربردي و حرفه اي متناسب با همه فروشگاه‌هاي كوچك و بزرگ طراحي و به شما كمك‌ مي‌كند تا در مدت زمان كوتاه‌تر، با هزينه كمتر و بدون خطا، به سوددهي كسب و كارتان بپردازيد.

ارائه خدماتي مدرن با نرم افزار حسابداري خدماتي  
امروزه با تخصصي شدن امور، كسب و كارها به شيوه هايي مدرن و با استفاده از تكنولوژي، آسان مديريت ‌مي‌شوند. تيم حسابداري هوشمند نوين، پس از بررسي نيازهاي مشتريان در زمينه‌‌ها‌‌ي مختلف شغلي، راهكارهاي جامعي را در قالب نرم افزارهاي حسابداري تخصصي، ويژه مشاغل مختلف ايجاد نموده است. اين راهكارها براي مشاغل خدماتي اعم از كلينيك‌‌‌هاي پزشكي، سازمان‌هاي حمل و نقل، موسسات حسابداري، شركت‌‌‌هاي خدمات نظافتي و … طراحي و به صورت پكيج‌‌‌هاي نرم‌افزار، ويژه حسابداري خدماتي به بازار عرضه شده است. بسياري از‌‌ داده‌‌‌هاي ثبت شده در سيستم‌‌‌هاي خدماتي، محاسبات مرتبط با خريدو  فروش و خدمات ارائه شده در پروژه‌‌‌هاي مختلف است. در شركت‌‌‌هاي خدماتي، اغلب هنگام ارائه خدمات، كالاهايي نيز به مشتريان ارائه‌ مي‌شود. به عنوان مثال براي خدمات فني ساختمان، مصالح يا ابزارهايي چون پيچ و مهره‌هاي خاص، رنگ و مصالح جزئي يا براي نيروهاي خدماتي نظافتي، مواد شوينده و … مورد استفاده قرار‌ مي‌گيرد. در سيستم‌‌‌ حسابداري هوشمند نوين، براي مديريت اين مسائل، امكان صدور فاكتورهاي فروش تركيبي به صورت كالا و خدمات وجود دارد. با استفاده از اين برنامه‌‌‌هاي حسابداري، شما بايد بتوانيد اطلاعات حساب‌‌‌هاي بانكي از جمله چك‌‌ها‌‌ و… را در سيستم ثبت نموده و به صورت يكپارچه تمامي اسناد را مديريت نماييد.

در مشاغل خدماتي، كارمندان با توجه به مهارت‌هايي كه دارند، براي ارائه خدمات به مشتريان استخدام ‌مي‌شوند. در اينگونه مشاغل، ارائه خدمات مي‌توانند بطور ماهانه، هفتگي و يا به صورت ساعتي در نظر گرفته شوند. اين انتخاب‌ها منوط به داشتن ماژول‌هاي محاسبه گر به صورت انتخابي ماه/ روز/ساعت هستند كه ‌مي‌توانيد در صورت درخواست به سيستم خود اضافه نماييد. سيستم حسابداري هوشمند نوين به منظور رفع نيازهاي هر يك از مراكز خدماتي، امكان درخواست هركدام از ماژول‌‌‌هاي مورد نياز كسب و كار شما را ارائه مي‌دهد. هدف اصلي مشاغل خدماتي، ارائه خدمات به صورت كامل يا جزئي است. ثبت و دريافت و پرداخت‌هاي وجوه در معاملات گاهي به صورت نقدي و گاهي به صورت تعهدي انجام مي‌شود، بدين معني كه در زمان ارائه، خدمات بعدي رزرو شده است و وجوه مربوط نيز در دوره‌‌‌هاي بعدي دريافت مي‌شود. اين صورت حساب‌‌ها‌‌ و تراكنش‌‌هاي انجام شده در نرم افزار حسابداري خدماتي به سادگي قابل ثبت است.

نرم افزار حسابداري توليدي و خداحافظي با سردرگمي در محاسبات     


حسابداري توليدي به منظور محاسبه هزينه‌هاي توليد كالا و فروش محصولات، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. امروزه در كسب وكارها، حسابداري از اهميت زيادي برخوردار بوده و لازم است كه در بخش‌هاي مختلف صنعت از اين دانش به درستي استفاده شود. كنترل توليدات و مديريت فرآيندها و داده‌هاي مالي يكي از چالشي ترين فعاليت‌هاي مديران كسب و كارهاي توليدي است. كارگاه‌هاي توليدي علاوه بر مشكلات عمومي كسب و كارشان مانند نيازهاي انبار، ثبت خريد و فروش ها، خزانه داري و غيره به مديريت صحيح مواد اوليه، قيمت‌گذاري صحيح كالاها بر اساس هزينه‌هاي مواد مصرفي و غيره نيازمند هستند، با استفاده از نرم افزار حسابداري توليدي هوشمند نوين ‌مي‌توانيد تمامي امور مالي، خريد و ثبت خريد مواد اوليه، هزينه‌هاي پرسنل و هزينه‌هاي جانبي، محاسبه بهاي تمام شده كالاي توليدي و … را مديريت كنيد؛ همچنين استفاده از نرم‌افزار حسابداري مناسب كارگاه‌هاي توليدي، اين امكان را براي مديران فراهم ‌مي‌كند تا به هر يك از قسمت‌هاي خط توليد كارگاه يا كارخانه خود دسترسي داشته باشند و بتوانند در هر لحظه اطلاعات بروزي را دريافت و بررسي نمايند.

با هوشمند نوين، هوشمندانه مديريت كنيد!   
عدم وجود سيستم حسابداري مناسب،‌ مي‌تواند يك آژير هشدار مبني بر عدم موفقيت كسب و‌كارتان باشد. يكي از اصلي ترين دلايلي كه ممكن است موجب شكست كسب و كار شما گردد، در محاسبات و داده‌هاي مالي است. اگر چه امروزه نرم افزارهاي حسابداري زيادي توسط شركت‌هاي مختلف ارائه ‌مي‌گردد؛ اما انتخاب نرم افزاري كه همه جانبه بتواند نيازهاي شما را برطرف كند كمي دشوار است. شركت‌ها و كسب و كارها بايد قبل از خريد نرم افزارهاي حسابداري، تمامي نيازهاي خود را ليست كنند. اين نيازها شامل نيازهاي مالي عمومي است كه همه شركت‌ها و كسب و كارها با آن سروكار دارند و اغلب در برنامه‌هاي حسابداري ارائه‌ مي‌شود. نيازهاي تخصصي معمولا در صنوف مختلف شغلي متغير است. در كسب و كارهاي مختلف عملكردها متفاوت است. هر كسب و كار نيازهاي متفاوتي از يك نرم‌افزار حسابداري خواهد داشت و ممكن است يك نرم افزار عمومي نتواند تمامي نيازهاي يك صنف خاص را برآورده كند. به عنوان مثال شركت‌هايي كه در حوزه بازرگاني و تجارت مشغول هستند، با ارزهاي متفاوتي در دادو ستدهاي خود سروكار دارند؛ بنابراين اين مشاغل نيازمند ماژول‌هاي ارزي هستند. هوشمند نوين با انجام تحقيقات پيرامون نيازمندي‌هاي شركت ها، سعي بر اين داشته است تا سيستم‌هاي جامع و كاملي را در حوزه‌هاي مختلف شغلي خدمت مشتريان خود ارائه دهد.

بهتر است در هنگام انتخاب يك نرم‌افزار حسابداري، سوالات زير را در نظر بگيريد: آيا سيستم، كليه الزامات حقوق و دستمزد مانند ميزان كاركرد پرسنل، ريز تردد ها، محاسبه وام و مساعده و … را محاسبه‌ مي‌كند؟ آيا سيستم قادر به مديريت چندين حساب بانكي، چندين ارز و يا به طور كلي چندين شركت خواهد بود؟ آيا سيستم سوابق مالي جداگانه اي را براي هر يك از مشاغل يا بخش‌هاي موجود در تجارت رديابي‌ مي‌كند؟ آيا اين سيستم سوابق مفصلي را در مورد مشتريان، از جمله محصولات خريداري شده، تعداد دفعات خريد ارائه‌ مي‌دهد؟ طور كلي يك سيستم مدير ارتباط با مشتري دارد؟

كاربري آسان با نرم افزار حسابداري هوشمند نوين
سيستم‌هاي حسابداري، تمامي مهارت‌هاي عمومي و تخصصي را در بر مي‌گيرند، با استفاده از اين ابزارها مي‌توانيد داده‌هاي خود را منظم نگه داريد، روند كار خود را ساده تر كنيد و با حفظ هزينه و زمان، به ايجاد ساختارهاي قوي و ايمن در كسب و كارتان بپردازيد. مديريت هزينه‌‌ها به شما اين امكان را‌ مي‌دهد تا در جستجوي راه هايي براي افزايش سودآوري خود باشيد و منابع مالي خود را تقويت كنيد. با سيستم‌هاي حسابداري اين امكان برايتان فراهم‌ مي‌شود تا پيچيدگي‌هاي مالي كسب و كارتان را به سادگي كنترل كنيد. هوشمند نوين، يك سيستم يكپارچه مالي است كه قابليت‌هاي بسياري را براي شما فراهم‌ مي‌آورد؛ ارائه انواع گزارشات مالي و مالياتي، دفاتر حسابداري، ترازنامه، گزارشات نقدينگي، تعريف روند تاييد اسناد، تهيه مغايرت‌هاي بانكي خودكار و … از ديگر قابليت‌هاي اين نرم افزار بوده كه‌ مي‌تواند تجارت شما را به اوج برساند.

ما نرم افزارهاي حسابداري هوشمند نوين را بطور خاص با توجه به نيازهاي مشاغل طراحي نموده ايم. نرم افزار حسابداري مالي، به شما كمك‌ مي‌كند تا به راحتي گزارش‌هايي از عملكردهاي خود داشته باشيد، منابع مالي خود را مشاهده كنيد، ‌ماليات بر ارزش افزوده و ساير ماليات‌ها را به صورت ديجيتالي انجام دهيد و پرداخت‌هاي بين المللي را پردازش كنيد. به علاوه، فناوري ما طوري طراحي شده است كه چه يك كاربر مبتدي باشيد و چه يك حسابدار، ‌به راحتي‌ مي‌توانيد با محيط نرم افزار ارتباط برقرار كرده و محاسبات و مديريت مالي خود را انجام دهيد. در طول ۳۰ سال گذشته، ما با مديران و حسابداران مشاغل روابط پايداري برقرار نموده ايم تا به آنها در رسيدن به نتايج بهتر كمك كنيم. شما‌ مي‌توانيد در هر مرحله از سفر تجاري خود به تخصص و پشتيباني ما اعتماد كنيد.

مديريتي كارآمد با نرم افزار حسابداري پيمانكاري
مديريت مالي و اجرايي يكي از بزرگترين دغدغه‌هاي شركت‌هاي پيمانكاري و ساخت و ساز است. شايد بپرسيد كه چگونه‌ مي‌توانيد به راحتي قراردادهاي پروژه‌هاي خود را ثبت نماييد و آيا ‌مي‌توان از گردش‌هاي مالي هر پروژه اطلاع دقيقي كسب نمود؟

مهم‌ترين بخش‌ در شركت‌هاي پيمانكاري‌‌، حسابداري و بخش واحد مالي آن شركت ا‌ست. بدون داشتن سيستم حسابداري پيمانكاري نمي توانيد به قرارداد‌ها و فرآيندهاي پرداخت هزينه ‌و حقوق و دستمزد رسيدگي كنيد. شغل پيمانكاري‌‌، اغلب در دست فرد يا شركتي است كه با سازمان يا شخصي ديگر‌‌، قرارداد دارد و در ازاي اين قرارداد پروژه‌اي ‌‌را برعهده مي‌گيرد. قراردادهاي پروژه‌اي ‌‌شامل موضوعات مختلفي از جمله موضوع و مدت انجام كار‌‌، مبلغ قرارداد و تعهدات بين طرفين است.

شركت‌هاي پيمانكاري و پيمانكاران، اغلب بر روي چند پروژه پيمانكاري به صورت همزمان كار و مديريت مي‌كنند و همانطور كه‌ مي‌دانيد مديريت همه جانبه پروژه‌‌ها به صورت همزمان كار بسيار دشواري است. يك پيمانكار با امضا كردن قراردادها‌‌، مسئوليت بزرگي را برعهده‌ مي‌گيرد؛ مسئوليتي كه با كوچك‌ترين اشتباه تمام برنامه ريزي‌هاي انجام شده را دچار مشكل‌ مي‌كند.

با استفاده از يك نرم‌افزار پيمانكاري دقيق مي‌توانيد هم زمان چند پروژه را مديريت‌‌، اطلاعات مالي شركت خود را تحليل و با ثبت صورت هزينه‌ها‌‌، ارزيابي دقيقي از عملكرد كسب و كار خود داشته باشيد؛ علاوه بر آن اگر مي‌خواهيد ثبت و گزارش را با دقت بررسي كنيد‌‌، استفاده از نرم افزاري جامع و يكپارچه مي‌تواند به شما در انجام اين امور كمك كند. شايد سوال كنيد چرا بايد از سيستم پيمانكاري استفاده كنيم؟ پاسخ به اين سوال آسان است. استفاده از نرم‌افزار حسابداري پيمانكاري براي شما مزيت‌هايي را ايجاد مي‌كند كه از ميان آن‌‌ها مي‌توان به عدم وجود مغايرت بين اطلاعات مالي و واحدهاي عملياتي‌‌، مديريت دقيق هزينه‌هاي هر قرارداد‌‌، بررسي دقيق ميزان هزينه‌هاي انجام شده و مقايسه با برآورد كل هزينه‌ها‌‌، مديريت عمليات دريافتي بابت هر يك از صورت وضعيت‌‌ها اشاره كرد.

از ويژگي‌هاي نرم افزار حسابداري پيمانكاري مي‌توان به حسابداري پروژه‌ها به صورت جداگانه، ثبت هزينه‌هاي شغلي هر پروژه به صورت مجزا كدينگ پيش فرض پيمانكاري، معرفي مراكز هزينه و ثبت كالاهاي مصرفي در هر پروژه و قرارداد، معرفي چندين انبار در پروژه‌هاي مختلف، محاسبه بهاي تمام شده و سود و زيان هر پروژه، ارائه صورت وضعيت پيمانكاري در مراحل مختلف، امكان ثبت ضمانت‌نامه و… اشاره كرد. اين كه آيا پروژه ساخت و ساز شما مستلزم كار مسكوني، ‌تجاري يا صنعتي است، يك سيستم حسابداري ساخت و ساز به رديابي هزينه‌هاي زمان واقعي مانند مواد و نيروي كار، ‌پيگيري درآمد و درآمد كارمندان خود كمك ‌مي‌كند.

با وجود بسته‌هاي نرم افزاري متنوعي كه وجود دارد (مانند نرم افزار مديريت كاملاً يكپارچه ساخت و ساز)،‌ مي‌توانيد تصميم بگيريد كه كدام گزينه براي شما مناسب است. يك مدير يا مهندس مشغول ساخت و ساز بايد به جاي نگراني در مورد امور مالي، ‌وقت خود را صرف مديريت فعاليت‌هاي پروژه كند. پس استفاده از نرم افزارهاي حسابداري براي تمامي مشاغل امري معقول بوده و به همه مديران و حسابداران تمامي شركت هاي كوچك و بزرگ پيشنهاد مي شود. ما مفتخريم كه به‌عنوان يك تيم بزرگ، خدمات متنوعي را در حوزه نرم افزارهاي حسابداري صنوف مختلف شغلي به مشتريان عزيز ارائه دهيم و اميدواريم تا بتوانيم نقش مفيدي در اين عرصه شغلي ايفا نماييم. شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر درباره نرم افزارهاي حسابداري شركت هوشمند نوين به سايت هوشمند نوين مراجعه و با مشاهده دمو، اطلاعات جامع و كاملي را به دست آوريد.

منبع:

https://www.1pezeshk.com/archives/2020/07/hnovin.html


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۱۵:۳۲ توسط:رويا واحدي موضوع:

مديريت قراردادها با نرم افزار حسابداري پيمانكاري


مديريت قراردادها با نرم افزار حسابداري پيمانكاري

بسياري از فعاليت‌هايي كه امروزه در فضاي كسب و كار با آن مواجه هستيم‌‌‌‌، ‌‌از طريق قراردادهاي پيمانكاري مديريت مي‌شوند. اما آيا فكر مي‌كنيد كه تنظيم اين قراردادها كار ساده‌اي است؟ اگر در طول سال‌هاي كاري‌تان با قراردادهاي توليد كالا‌‌‌‌، ‌‌ساخت و ساز‌‌‌‌، ‌‌حمل و نقل و… روبرو شده باشيد پاسخ‌تان به اين سوال منفي است. نرم‌افزار حسابداري پيمانكاري هوشمند نوين‌‌‌‌، ‌‌ابزاري قدرتمند براي مديريت مالي همزمان چندين پروژه پيمانكاري است. يكي از دغدغه‌هاي مهم مشاغل پيمانكاري طي سال‌هاي اخير‌‌‌‌، ‌‌خريد يك سيستم حسابداري پيمانكاري بوده است؛ نرم افزاري كه علاوه بر سادگي مي‌بايست امكان ثبت‌‌‌‌، ‌‌طبقه بندي و گزارش‌دهي براي اين قبيل كسب و كارها فراهم‌ كند. برنامه حسابداري پيمانكاري هوشمندنوين‌‌‌‌، ‌‌ابزاري قدرتمند به جهت مديريت مالي همزمان چندين پروژه پيمانكاري حتي به صورت همزمان است. بسته‌هاي نرم افزاري حسابداري هوشمند نوين‌‌‌‌، ‌‌ماژول‌هاي مالي و عملياتي بسياري را به صورت تخصصي براي كسب و كارهاي مختلف ارائه مي‌دهند. برنامه حسابداري پيمانكاري‌‌‌‌، ‌‌به طور خاص با توجه به نيازهاي پيمانكاران طراحي و در بازار ارائه شده است. سيستم‌هاي پيمانكاري به برنامه ريزي وظايف و اهدافتان كمك مي‌كند‌‌‌‌، ‌‌چشم اندازهاي بهتري از آينده شغلي‎تان ايجاد مي‌كند و موجب مي‌شود تا كنترل بهتري بر روي هزينه‌هاي كسب و كار خود داشته باشيد.

كاربران نرم‌افزارهاي حسابداري ممكن است به دنبال بهبود هزينه‌هاي شغلي يا راهي براي پيش بيني بهتر تخمين‌هاي خود باشند. با استفاده از سيستم‌هاي مالي مي‌توانيد به جنبه‌هاي مختلف پيمانكاري مانند لوله‌كشي‌‌‌‌، ‌‌برق‌كاري‌‌‌‌، ‌‌رنگ و گچ‌بري‌‌‌‌، ‌‌ديزاين‌هاي داخلي ساختمان‌ها‌‌‌‌، ‌‌عمليات ساخت راه‌‌ها و مترو و حتي شغل‌هاي پيمانكاري در حوزه ساخت سايت‌‌ها و ارتقا آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نيز بپردازيد. همانطور كه گفته شد براي انجام برخي فعاليت‌‌ها نياز به شركت‌هاي پيمانكاري داريم كه به چگونگي انجام فرايندهاي درخواست شده واقف باشند. اين قراردادها مي‌توانند رسمي باشند‌‌‌‌، ‌‌مانند قراردادي كه توسط تيمي از وكلا تهيه شده باشد يا يك قرارداد غير رسمي مانند توافق بين مشتري ‌‌و پيمانكار باشد. قراردادها توضيح مي‌دهند كه چگونه و در چه زماني كار شروع و پايان مي‌يابد‌‌‌‌، ‌‌طرفين چه مسئوليت هايي در قبال هم دارند‌‌‌‌، ‌‌هزينه‌هاي جانبي بر عهده مشتري است يا تيم پيمانكاري و اگر نتايج مورد انتظار اتفاق نيفتد‌‌‌‌، ‌‌چه دستورالعملي بايد انجام شود؛ بنابراين‌‌‌‌، ‌‌قراردادها از اهميت بالايي برخوردار هستند. عجيب است كه با وجود اهميت بالاي اين قراردادهاي پيمانكاري‌‌‌‌، ‌‌چگونه برخي شركت ها‌‌‌‌، ‌‌هنوز هم فرآيندهاي خود را به صورت دستي و چاپي مديريت و نگهداري مي‌كنند. استفاده از نرم افزار حسابداري پيمانكاري هوشمند نوين به شما در ثبت دقيق و نگهداري مطمئن اين اسناد كمك مي‌كند.

3 نكته ارزشمند در نرم افزار حسابداري خدماتي

هدف اصلي مشاغل خدماتي، ارائه خدمات به صورت كامل يا جزئي است. سيستم حسابداري هوشمند نوين به منظور رفع نيازهاي هر يك از مراكز خدماتي، امكان درخواست هركدام از ماژول‌‌‌هاي مورد نياز كسب و كار شما را ارائه مي‌دهد. پكيج خدماتي نرم‌افزار حسابداري هوشمند نوين‌‌‌‌، ‌‌با كاربري ساده در ثبت و ذخيره سازي اطلاعات مالي‌‌‌‌، ‌‌كنترل ميزان ورود و خروج نقدينگي و ...گزارش‌هاي دقيقي را درباره‌ عمليات مرتبط با چك‌هاي دريافتي و پرداختي و جنبه‌هاي ديگر محاسبات براي شما فراهم مي‌آورد. سيستم حسابداري خدماتي ما‌‌‌‌، ‌‌ارائه گزارشات مربوط به فروش خدمات‌‌‌‌، ‌‌اطلاعات مالي منسجم و به‌ هنگام را براي شما به ارمغان مي‌آورد.


عملكردها و فعاليت‌هايي كه در شركت‌ها و موسسات خدماتي صورت مي‌گيرد‌‌‌‌، ‌‌علاوه بر ايجاد درآمد موجب صرف هزينه‌‌‌‌، ‌‌اموري دارايي‌‌‌‌، ‌‌ايجاد بدهي و... نيز مي‌شود؛ بنابراين‌‌‌‌، ‌‌براي پيگيري‌‌‌‌، ‌‌ثبت و مديريت حساب‌ها نيازمند يك نرم‌افزار حسابداري جامع خواهيد بود. حسابداران مجموعه ها‌‌‌‌، ‌‌با استفاده از امكانات نرم‌افزار حسابداري خدماتي بايد بتوانند اطلاعات مالي شركت را به راحتي و با سرعت و دقت بالا‌‌‌‌، ‌‌ثبت و روند كارهاي جاري را دنبال كنند تا در فعاليت‌هاي مالي شركت وقفه‌اي ‌‌به وجود نيايد.

قابليت‌هايي نظير ثبت مشتريان‌‌‌‌، ‌‌كالاها‌‌‌‌، ‌‌خدمات و حساب‌‌ها در سه سطح، تهيه‌ي در لحظه‌ي صورت حساب مشتريان، ثبت اسناد حسابداري مانند درآمد‌‌‌‌، ‌‌هزينه‌‌‌‌، ‌‌پرداخت و دريافت به صورت اتوماتيك، تعيين مدل‌هاي گوناگون پورسانت، امكان پيوست ضميمه‌‌ها به اسناد حسابداري، ايجاد فاكتور فروش‌‌‌‌، ‌‌مرجوعي و پيش فاكتور، ارائه گزارش فاكتورهاي فروش و مرجوعي، ترازنامه منطبق با استانداردهاي حسابداري و گزارشات امور مالي و حسابداري، تعيين چند قيمت براي خدمات قابل انعطاف و ... موجب مي‌شود تا شركت‌هاي خدمات محور همواره نياز به يك نرم افزار حسابداري خدماتي را حس كنند.

 

مديريت مبادلات با نرم افزار حسابداري بازرگاني

امروزه شركت‌هاي بازرگاني جز اركان اصلي اقتصاد هر كشور به حساب مي‌آيند. در اين صنف شغلي به دليل گردش مالي بالا‌‌‌‌، ‌‌حسابداري‌‌‌‌، ‌‌موضوعي مهم و حياتي تلقي مي‌شود. در حسابداري بازرگاني‌‌‌‌، ‌‌مد نظر قرار دادن درآمد حاصل فروش كالاها بسيار پر اهميت بوده و از اصول مهم حسابداري به حساب مي‌آيد ضمن اينكه مبادلات كالاها هميشه به واسطه پول نقد انجام نمي شود؛ بلكه بخش مهمي از خريد و فروش كالاها نيز به صورت فروش اعتباري در شركت‌هاي بازرگاني انجام مي‌شود. هزينه‌هاي شركتي‌‌‌‌، ‌‌يكي از عوامل مهم دخيل در تعيين سود و زيان شركت‌هاي بازرگاني است. در اين قبيل شركت‌ها‌‌‌‌، ‌‌هزينه‌‌ها بايد به دو دسته كالاهاي فروش رفته و هزينه‌هاي عملياتي و بهاي اجناس تقسيم گردد. عامل دوم تعيين كننده سود و زيان در شركت‌هاي بازرگاني‌‌‌‌، ‌‌بهاي تمام شده كالاهاي به فروش رسيده اند.


شركت‌‌ها از لحاظ نوع فعاليت به سه دستۀ خدماتي‌‌‌‌، ‌‌بازرگاني و توليدي تقسيم مي‌شوند. هر شركتي كه به خريد و فروش كالا بپردازد در شمار شركت‌هاي بازرگاني قرار مي‌گيرد. شركت‌هاي بازرگاني شامل بازرگاني داخلي‌‌‌‌، ‌‌خارجي‌‌‌‌، ‌‌فرعي‌‌‌‌، ‌‌كسبه جزئي و ديگر شركت‌‌ها مي‌باشند. فعاليت اصلي اينگونه شركت‌‌ها خريد انواع مواد خام‌‌‌‌، ‌‌فراورده‌ها‌‌‌‌، ‌‌كالاهاي ساخته شده از توليدكننده و يا عمده فروش و عرضەي آن به خريدار است. اين گونه شركت‌‌ها اغلب در شكل و محتواي كالاهايي كه خريداري و به فروش مي‌رسانند تغييري ايجاد نمي‌كنند‌‌‌‌، ‌‌بلكه كالاها را خريداري‌‌‌‌، ‌‌حمل و انبار نموده و به مشتريان تحويل مي‌دهند. اينگونه گفته مي‌شود كه شركت‌هاي بازرگاني واسطه انتقال و عرضۀ كالا از توليدكننده به مصرف كننده هستند‌‌‌‌، ‌‌چون زماني كه كالا را از ديگران خريداري ميكنند‌‌‌‌، ‌‌نقش خريدار و زماني كه آن را به سايرين مي‌فروشند‌‌‌‌، ‌‌نقش فروشنده را دارند.

شما مي‌توانيد براي رشد و بهبود روند كاري خود از نرم افزار حسابداري بازرگاني هوشمند نوين با امكاناتي چون ارائه گزارشات سود و زيان عمليات بازرگاني‌‌‌‌‌، ‌‌امكان صدور همزمان يا غير همزمان اسناد مالي‌‌‌‌‌، ‌‌امكان انجام عمليات بازرگاني ارزي و ريالي و ثبت اسناد مالي مرتبط به صورت خودكار‌‌‌‌، ‌‌امكان ثبت زمانبندي‌هاي تحويل كالا و گزارش‌هاي مرتبط‌‌‌‌، ‌‌ثبت فاكتور‌‌‌‌، ‌‌استعلام‌‌‌‌، ‌‌قرارداد و تعديلات خريد و ... استفاده نماييد.

 

نرم افزارهاي هوشمند نوين و بهبود مديريت همه جانبه داده‌هاي مالي


در گذشته‌‌‌‌، ‌‌مديران و حسابداران اغلب فاكتورها‌‌‌‌، ‌‌توافق نامه‌ها‌‌‌‌، ‌‌چك‌ها‌‌‌‌، ‌‌رسيدها و تمامي اسناد خود را در پوشه‌هاي مختلف و در كشو يا اتاقي نگهداري مي‌كردند. امروزه با به روز شدن تكنولوژي و ماشيني شدن كارها اين شيوه مديريت قراردادها مي‌تواند مشكلات زيادي را به همراه داشته باشد ضمن اينكه موجب سردرگمي نيز مي‌گردد. حسابرسي اشتباه مي‌تواند به راحتي يك كسب و كار را فلج كند و به سمت ورشكستگي سوق دهد.


مطلع بودن مديران از بار سنگين ثبت و مديريت قراردادها و صوتحساب‌هاي مالي‌‌‌‌، ‌‌و ريسكي كه صرفاً مديريت كردن نادرست اسناد به وجود مي‌آورد‌‌‌‌، ‌‌موجب مي‌شود كه بسياري از نهادها از سيستم‌هاي حسابداري خوب و دقيق براي حفظ داده‌هاي مالي خود استفاده كنند. سيستم‌هاي حسابداري اغلب به صاحبان كسب و كارها نويد صرفه جويي در زمان‌‌‌‌، ‌‌كاهش هزينه‌هاي اضافي‌‌‌‌، ‌‌تهيه گزارشات جامع و كاهش ريسك را مي‌دهد.

در پاسخ به افزايش تقاضاي نرم افزارهاي حسابداري‌‌‌‌، ‌‌بسياري از شركت‌‌ها اقدام به توليد نرم افزارهايي جهت بهبود كار حسابداران نموده اند. امروزه صدها سيستم حسابداري وجود دارد كه همه آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خدماتي را ارائه مي‌دهند و هر يك براي تمايز با يكديگر رقابت مي‌كنند تا اطمينان از نيازهاي اصلي يك مدير قرارداد برآورده مي‌شود. هوشمند نوين‌‌‌‌، ‌‌نرم افزاري ساده و كاربرپسند در حوزه حسابداري و مديريت مالي است و پاسخگوي نيازهاي تمامي‌كسب‌وكارها اعم از كوچك‌‌‌‌، ‌‌متوسط و بزرگ خواهد بود. نرم افزار‌هاي جامع حسابداري هوشمندنوين با حفظ انسجام و يكپارچگي در سيستم‌هاي اطلاعات‌‌‌‌، ‌‌به كاربران خود اين امكان را مي‌دهد‌‌‌‌، ‌‌تا امور مالي خود را به سادگي سامان دهي كنند و اطلاعات مربوط به خريد و فروش و ساير موارد حوزه مالي كسب وكار خود را مديريت نمايند.

نرم افزار حسابداري شركتي‌‌‌‌، ‌‌بازرگاني‌‌‌‌، ‌‌توليدي‌‌‌‌، ‌‌فروشگاهي‌‌‌‌، ‌‌پيمانكاري‌‌‌‌، ‌‌صنعتي‌‌‌‌، ‌‌خدماتي و همچنين نرم افزارهاي مالي خزانه داري‌‌‌‌، ‌‌انبارداري و حقوق و دستمزد‌‌‌‌، ‌‌با بيش از سيزده هزار كاربر فعال‌‌‌‌، ‌‌نمونه‌اي از راهكار مالي مطمئن و در عين حال بسيار ساده‌اي ‌‌است كه هوشمند نوين براي مديريت و رونق كسب و كار شما ارائه نموده است.

هوشمندانه در عصر نوين حسابداري كنيد!

هوشمند نوين در ابتداي فعاليت خود‌‌‌‌، ‌‌به طراحي و ساخت نرم افزارهاي عمومي حسابداري پرداخته و رفته رفته با به روز شدن تكنولوژي اقدام به ارائه نرم افزارهاي تخصصي‌‌‌‌، ‌‌متناسب با نيازهاي مشاغل مختلف نموده است. با گذشت بيش از 30 سال از فعاليت هوشمند نوين و با توجه به نياز مشتريان‌‌‌‌، ‌‌پكيج‌هاي مختلفي راه اندازي و تيم برنامه نويسي و پشتيباني ما ارتقا يافت. ما امروز مفتخريم كه بعنوان يك تيم بزرگ‌‌‌‌، ‌‌خدمات متنوعي در حوزه نرم افزارهاي مالي و حسابداري به مشتريان عزيزمان ارائه نماييم.

هوشمند نوين با تكيه بر علم‌‌‌‌، ‌‌تجربه و مشتري مداري خود توانسته است‌‌‌‌، ‌‌افتخار همراهي با بيش از 13,000 كاربر و 31 شعبه فعال در سطح كشور را كسب نموده و مجموعه‌اي ‌‌از نرم افزارهاي حسابداري تخصصي را در اختيار كسب و كارها قرار دهد. وجه تمايز ما‌‌‌‌، ‌‌اعتقاد ما به صداقت و شفافيتي كه در ارتباط با مشتريانمان در دستور كار خود قرار داده ايم. ما مفتخريم كه بعنوان يكي از قديمي ترين شركت‌هاي سازنده برنامه‌هاي مالي و حسابداري‌‌‌‌، ‌‌مشتريان خود را از نرم افزارهاي ارائه شده در بازار راضي نگهداشته و به خوبي پشتيباني‌هاي لازم را انجام دهيم. هوشمند نوين به عنوان يكي از شركت‌هاي طراحي و ارائه نرم افزار حسابداري‌‌‌‌، ‌‌درك عميق و كاملي از نيازها و ابزارهاي مورد نياز بازار در حوزه خدمات حسابداري و مالي داشته و به دنبال همكاري پاياپاي با فعالان حوزه حسابداري فروش در تما‌مي‌شهرها ‌مي‌باشد تا با استفاده از مهارت‌هاي آنان بتوان طيف وسيعي از مشاغل نيازمند اين نرم افزار را در‌برگيريم.

خدمت به حسابداران در حوره حسابداري

هوشمند نوين‌‌‌‌، ‌‌نرم افزاري ساده و كاربرپسند در حوزه حسابداري و مديريت مالي است و پاسخگوي نيازهاي تمامي‌كسب‌وكارها اعم از كوچك‌‌‌‌، ‌‌متوسط و بزرگ مي‌باشد. نرم افزار‌هاي جامع حسابداري هوشمند نوين با حفظ انسجام و يكپارچگي در سيستم‌هاي اطلاعات‌‌‌‌، ‌‌به كاربران خود اين امكان را مي‌دهند‌‌‌‌، ‌‌تا امور مالي خود را به سادگي سازمان‌دهي نموده و اطلاعات مربوط به خريد و فروش و ساير موارد حوزه مالي كسب وكار خود را مديريت نمايند. امروزه در بازار‌‌‌‌، ‌‌سيستم‌هاي حسابداري مي‌توانند سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و كسب وكارهاي متعددي را تحت پوشش خود قرار دهند. از شركت‌هاي كوچك، كه در تلاشند تا معدود قراردادهاي اصلي كسب و كارشان را حفظ كنند؛ تا سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي بزرگ با پرسنل زياد كه روزانه قراردادهاي بسياري را با شركت‌هاي بين المللي رد و بدل و ثبت مي‌كنند؛ مي‌توانند از اين برنامه ها بهره كافي را ببرند.

با استفاده از نرم افزار‌هاي حسابداري مي‌توانيد وضعيت مالي كسب و كارتان را به صورت دقيق ثبت و بررسي نموده و خطا و هزينه هاي اضافي خود را به طور چشمگيري كاهش دهيد. همچنين شما مي‌توانيد در سايت زوميت مقاله‌ ما را با عنوان نگاهي به رويكرد نرم افزارهاي حسابداري هوشمند نوين مطالعه نماييد. راهكارهاي حسابداري ارائه شده در اين مقالات و مشاهده دموي رايگان هوشمند نوين كه بر روي سايتمان قرار دارد، به شما در انتخاب نرم‌افزارهاي تخصصي مناسب كسب و كارتان كمك بسياري خواهد نمود. در پايان اميدواريم تا توانسته باشيم با كسب رضايت شما، با آسودگي به هدف‌هاي پيش رويمان در حيطه خدمت رساني بيشتر به مشتريان عزيز بپردازيم.

منبع:

https://www.asemooni.com/posts/511612/hnovin-com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۰۴:۳۰ توسط:رويا واحدي موضوع: