نرم افزار حسابداري نرم افزار حسابداري .

نرم افزار حسابداري

نرم افزار حسابداري انبار


سرمايه اصلي هر شركتي اعم از توليدي، بازرگاني، كارخانه‌ها و …كالاهايشان است كه كنترل و نگهداري اين كالاها بسيار حائز اهميت است. اجناس و موجودي‌هاي انبار بايد تحت نظر و اختيار يك انباردار حاذق و هوشمند باشد. اجناس يكي از مهم‌ترين عوامل هزينه هستند و بايد طوري نگهداري شوند كه دسترسي به آنها در مواقع لزوم به آساني ميسر باشد كه اين روند با استفاده از سيستم حسابداري به طور قطع تسهيل مي‌يابد. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين يك سيستم مديريت انبار با كارايي بالا براي كنترل كليه فرايندها و جريان مواد و همچنين كليه منابع موجود در انبار است.

حسابداري انبار يا ريالي كردن به چه معناست؟

ريالي كردن انبار به معناي محاسبه قيمت تمام شده و خروج كالا از انبار است. ريالي كردن يا حسابداري انبار ارتباطي به مبلغ فروش كالا و فاكتور فروش ندارد. عدم وجود سيستم حسابداري انبار، به معناي عدم دسترسي به سود و زيان دقيق جريان خريد و فروش كالا در طي سال است. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين اين قواعد را به صورت كامل پشتيباني مي‌كند.

استفاده از نرم افزار حسابداري انبار

نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين را مي‌توان شاخه‌اي از نرم افزار حسابداري توليدي و يا نرم فزار حسابداري صنعتي دانست. اين نرم افزار به منظور كنترل و مديريت كالاهاي ورودي و خروجي در يك شركت يا سازمان توليد شده است. كنترل اطلاعات ورود و خروج كالاها و داشتن اطلاعات صحيح و به روز از موقعيت‌هاي مكاني و ميزان و مقدار كالا‌ها در انبار بسيار مهم است و بايد به آن‌ها توجه كرد. مديريت كالاهاي موجود در انبار هاي يك سازمان هميشه بخش عظيمي از سرمايه را به خود اختصاص مي‌دهد و مي‌تواند كمك بسزايي در كاهش هزينه ها و سود آوري براي سازمان باشد. نگهداري مقادير بيشتر و يا كمتر از حد مورد نياز مواد و كالا در انبار، ممكن است هزينه و يا خساراتي را بر پيكره فعاليت و عمليات سازمان وارد آورد كه گاهي جبران آن به صرف انرژي و زمان زيادي نياز دارد؛ همچنين بار مالي سنگيني را براي سازمان به وجود مي‌آورد. با استفاده از نرم افزار حسابداري انبارداري هوشمند نوين، علاوه بر ثبت كالا‌هاي ورودي و خروجي‌، شما مي‌توانيد سريال‌هاي هر كالا را كنترل و مديريت نمائيد و به اطلاعات موجودي كالاها در انبارها به‌صورت يكپارچه و صحيح دسترسي داشته باشند.

دلايلي كه شما را به استفاده از نرم افزار حسابداري انبار ترغيب مي‌كند!

انبار يكي از مهمترين و استراتژيك ‌ترين اقلام دارايي جاري در يك مجموعه به شمار مي‌رود و انبارداري يكي از اركان اداره صحيح و دقيق يك كسب و كار است و در اين ميان تفاوتي نمي‌كند كه اين كسب و كار يك فروشگاه كوچك باشد يا يك كارخانه بزرگ، براي هر كدام از آن‌ها انبارداري چه به لحاظ تعدادي و ريالي از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به تجربيات گذشته، نيازهاي حال و آينده مشتريان و اهميت كالا و انبار در كسب و كارهاي توليدي و بازرگاني و تنوع صنوف و كسب و كارهاي مختلف، در هوشمند نوين نگاه ويژه‌اي به كالا و انبار شده است. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين، با سيستم حسابداري، بازرگاني و توليد در ارتباط مستقيم است و همين طور مي‌تواند انبار ريالي و تعدادي جداگانه‌اي را در اختيار كاربر قرار دهد. فواصل موجود بين انبارها و دفاتر مجموعه‌ها، امكان كنترل موجودي كالاها به صورت آنلاين را با مشكلاتي مواجه ساخته است كه امروزه با وجود نرم افزارهاي انبارداري تا حد چشمگيري ساماندهي كالاها در شركت‌ها ميسر شده است. تعريف تمام كالاها در سيستم، كنترل ورود و خروج كالاهاي انبار، صدور حواله‌هاي گوناگون، ارتباط يكپارچه نرم افزار انبار با ساير زيرسيستم‌ها مانند حسابداري و خريد و فروش، تعيين نقطه سفارش براي تك تك كالاها، كنترل كالاها به صورت تعدادي و ريالي، گروه بندي كالا، اتصال سخت افزارهاي كاربردي به نرم افزار مانند باركد‌خوان و تهيه تمام گزارشات استاندارد مربوط به انبارداري كه در اين ماژول ارائه شده است، مي‌تواند يك انبار پيچيده و بزرگ را مكانيزه نمايد.

دلايل جايگزيني سيستم‌هاي انبارداري نسبت به روش‌هاي سنتي

اگرچه سال‌هاي سال انبارها با روش هاي سنتي مديريت مي‌شدند، اما نمي‌توان از ميزان خطاهاي ايجاد شده توسط آنها چشم پوشي كرد. روش هاي سنتي كه امكان پشتيباني از انواع باركد خوان و ثبت اسناد با باركد خوان را ندارد، نمي‌توانند از امكاناتي چون صورت گردش كالا در انبار، انبارگرداني اتوماتيك، تعيين سطح دسترسي كاربران و همچنين ثبت داده‌هاي بالا در زمينه ورود و خروج در سيستم را پشتيباني كنند. در روش هاي مدرن انبارداري با كنترل موجودي و يكپارچه شدن اطلاعات توانسته است توجه مديران بسياري را به خود جلب كند.

انتظارات مديريت از سيستم انبارداري

• تمركز يافتن بر روي كليه خريدها

• به مصرف رساندن مقرون به صرفه مواد و ملزومات

• انبار كردن تمام مواد و ملزومات به نحو دقيق و صحيح با سرپرستي و در محافظت كامل

• تعيين ميزان حداقل و حداكثر موجودي به محوي كه از آن حدود تجاوز يا كاهش ننمايد

• انجام عمليات صدور اجناس مطابق در‌خواست‌ها در اسرع وقت

مزايا و امكانات سيستم حسابداري انبار هوشمند نوين

• ارائه تعريف فرمول توليد براي هر محصول

• تعريف مواد اوليه و مقدار بكار رفته در هر واحد محصول

• امكان معرفي انبار مواد اوليه و انبار محصول براي فرمول توليد هر محصول

• امكان معرفي هزينه‌هاي هر واحد توليد به جهت محاسبات در بهاي تمام شده محصول

• امكان محاسبه و ثبت قيمت مواد اوليه هنگام ثبت رسيد توليد توسط نرم افزار انبارداري

• امكان كنترل اموال تحويل شده به هر يك از افراد داخل سازمان

• امكان معرفي كاربر با ايجاد سطح دسترسي‌هاي محدود

• تمركز يافتن كليه خريدها

• به مصرف رساندن مقرون به صرفه مواد و ملزومات

• دادن اطلاعات دقيق و صحيح به مديريت و ساير بخش‌هاي موسسه

• سيستم با داشتن اهداف از پيش تعيين شده خود مي‌تواند اطلاعات كافي به افراد تازه وارد بدهد.

• تعيين ميزان حداقل و حداكثر موجودي به محوي كه از آن حدود تجاوز يا كاهش ننمايد.

• انجام عمليات صدور اجناس مطابق در خواست‌ها در اسرع وقت

• امكان تنظيم براي جلوگيري يا عدم جلوگيري از خروج كالا بدون موجودي

• امكان مشخص نمودن دسترسي كاربران به هر يك از قسمت‌هاي نرم‌افزار

• امكان محدود كردن دسترسي انبارهاي مختلف

• امكان گزارش ريز عمليات انبار به صورت مقداري و مقداري_ريالي درهرمحدوده زماني

• امكان گزارش دهي از آخرين نرخ خريد هر كالا

• امكان گزارش دهي كاردكس تعدادي و ريالي

• ارائه گزارش صورت گردش كالا (تعدادي و ريالي) براي تمامي انبارها

• كنترل دقيق سيستم از طريق كنترل موجودي‌هاي انبار و بررسي اشكالات آن

• انبار كردن تمام مواد و ملزومات به نحو دقيق و صحيح با سرپرستي در محافظت كامل

• شناسايي و دسترسي بهتر و راحت تر به موجودي انبار، مخصوصا در موسسات با حجم موجودي‌هاي زياد و متنوع

• اطمينان خاطر براي مديران و مسئولين يخش‌ها در برابرسيستم منظم كه متكي بر اطلاعات صحيح و كافي است.

• كاهش هزينه‌هاي مصرف بدون مواد و تاثير روحي مثبت به اثر وجود نظم و آگاهي مسئولين از ميزان دقيق موجودي‌ها.

• امكان گزارش‌گيري بر اساس موجودي‌هاي تعدادي و ريالي از يك يا تمام انبارها، با امكان تفكيك گروه و دسته‌هاي كالا

• ارائه گزارشات متنوع از رويدادهاي مرتبط با گردش كالا (به تفكيك انبار،كالا و طرف حساب، در بازه زماني دلخواه)

 

نرم افزار حسابداري انبار، يك سيستم نرم افزاري براي رديابي سطوح موجودي، سفارشات و توزيع بهينه كالاها براي عمده فروشي يا خرده فروشي است. همچنين مي‌تواند در صنعت توليد براي ايجاد سفارش‌كار، قبض مواد و ساير اسناد مربوط به توليد استفاده شود. شركت‌ها از سيستم حسابداري انبار براي جلوگيري از اضافه برداشت و اطلاع از موجودي محصولات استفاده مي‌‌كنند. اين نرم افزار ابزاري براي سازماندهي داده‌هاي موجودي است و سازمان ها را قادر مي سازد تا به طور مؤثر بر انبارهاي خود نظارت داشته باشند. مديريت دائمي روي كالاهاي موجود در انبار‌ها، موجب افزايش سرعت ارائه خدمات به مشتريان مي‌شود و مشكلات موجود در سيستم هاي سنتي و دستي را از بين مي‌برد.

منبع:

https://www.hnovin.com/ac/stock-accounting-software/

 

#نرم_افزار_حسابداري_انبار #سيستم_انبارداري #نرم افزار_حسابداري_هوشمندنوين

 


برچسب: نرم افزار حسابداري انبار،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۱۹:۴۵ توسط:رويا واحدي موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :